BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özürlüye devlet şefkati

Özürlüye devlet şefkati

65 yaşını doldurmamış olsa bile, başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek durumda olanlara 3, işe yerleştirilemeyen özürlülere 2 kat daha fazla aylık bağlanacak. Bakıma muhtaç özürlüye evinde hizmet verilecek.> TBMM Bürosu ANKARA- Bir çok dünya ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de, sosyal faaliyet alanları başta olmak üzere günlük yaşantılarında çeşitli zorluklarla boğuşmak zorunda kalan yaklaşık 8.5 milyon özürlü vatandaşımız, yıllardır devletten bekledikleri ilgi ve alakaya nihayet kavuşuyor. Özürlülerin günlük yaşantılarını teminat altına alan kanuni düzenlemeler sonunda hayata geçiyor. Hükümetin dün TBMM Başkanlığı’na sunduğu Özürlüler Yasa Tasarısı’na göre, özürlülere tahsis edilmiş park yerine aracını park edenlere iki kat ceza uygulanacak. Tasarıya göre resmi binalar, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar gibi umuma açık olan her türlü yapı ile, şehiriçi toplu taşıma araçları beş yıl içinde özürlü vatandaşların kolayca faydalanabileceği biçimde yeniden tanzim edilecek. 65 yaşını doldurmadığı halde, başkasının yardımı olmadan hayatını idame etiremeyecek kadar malül olanlara, yaşlılık aylığının üç katı oranında aylık bağlanacak. Binalara tadilat Apartmanlarda özürlülerin yaşamı için mecburiyet göstermesi halinde, proje tadili, kat maliklerinin en geç üç ay içinde yapacağı toplantıda görüşülerek, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanacak. Toplantının bu süre içinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda, ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılacak. Doğumdan itibaren... Özürlülerin hayat kalitesini artırmayı hedefleyen tasarı, öncelikle devletin doğuştan özürlülüğün önlenmesi için politikalar oluşturmasını öngörüyor. Sağlık Bakanlığı anne karnındaki bebekler ile yeni doğanlarda çeşitli tarama yöntemleriyle tespiti mümkün olan özür ve hastalıklarla ilgili taramaları ücretsiz olarak yapacak.Özürlülerin sağlık, eğitim ve rehabilitasyonu için özürlülerle ilgili her türlü bilgileri içeren veri tabanı oluşturulacak. Özür türlerini dikkate alan iş ve meslek analizleri yapılacak. Çalışan özürlülere, özrüyle ilgili olarak diğer kişilerden farklı muamelede bulunulamayacak. Özürlülere karşı toplumdaki önyargıların ve olumsuz tutumların ortadan kaldırılması için eylem planları hazırlanacak. Özürlülerin topluma tam katılımlarına yönelik tedbirler içeren yasa tasarısı, bazı kanunlar ile kanun hükmünde kararnamelerde de değişiklik yapıyor. Tasarı ile ‘özürlü’, ‘özürlülük ölçütü’, ‘ağır özürlü’, ‘bakıma muhtaç özürlü’, ‘korumalı işyeri’, ‘korumalı işyeri statüsü’, ‘rehabilitasyon’ gibi özürlülerle ilgili kavram, sınıflandırma ve mekanlara, uluslararası standartlarda ortak tanım getiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle, belirlenen standartlara göre gerekli düzenlemeleri yapan işyerlerine, korumalı işyeri statüsü verilecek. Rehabilitasyonun her alanında problem tespit etme, bilinçlendirme, bilgilendirme, yönlendirme gibi her tür hizmeti vermek üzere bütün illerde Rehabilitasyon Danışma Merkezleri kurulacak. Özürlü kardeşi olana tayin hakkı! Özürlüler hakkında alınacak karar ve verilecek hizmetlerde, özürlülerin, ailelerinin ve gönüllü kuruluşların katılımı sağlanacak. Özürlülere yönelik sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafından verilebilecek. Özürlülerin eğitim almasını kolaylaştıracak çalışmalarda bulunmak üzere YÖK bünyesinde Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulacak. Özürlü çocuğu ve kardeşi bulunan devlet memurları, istemeleri halinde özürlü yakınlarının eğitim-öğretim gördüğü il veya ilçeye atanabilecek. Türkiye sınırları içinde 200 metrekareye kadar tek konutu olan özürlü vatandaşlar, emlak vergisi ödemeyecek. Radyo ve televizyonlar, kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddeti ve ayrımcılığı teşvik eden yayın yapamayacak. Büyükşehir belediyeleri ile bağlı ilçe ve ilk kademe belediyelerinin, özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerini vermelerine yönelik olarak özürlü hizmet birimleri oluşturulacak. Fakir özürlüye devlet bakacak Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, ailesini kaybeden, bakıma muhtaç özürlü vatandaşlar ile ailesi fakir özürlülerin bakım hizmeti tamamen devlet tarafından karşılanacak. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak her ay için kişi başına belirlenecek tutar, iki aylık net asgari ücretten fazla olmayacak. İşitme ve konuşma özürlüleri için, gerek görüldüğü hallerde tercümanlık yapmak üzere işaret dili bilen personel görevlendirilecek. Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük hayatları için özel olarak üretilmiş her türlü araç- gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den muaf olacak. Ayrıca, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın yetkisinde olan ‘özürlü kimlik kartı hazırlama ve verme yetkisi’ valiliklere devredilebilecek. Özürlüler Yüksek Kurulu’nda, Devlet Personel Başkanı, en fazla üyesi bulunan işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri, İçişleri Bakanlığı’nı temsilen bir üye ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ile Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerinden görevlendirilecek bir üye ve Türkiye Barolar Birliğince görevlendirilecek bir üye de görev alacak. ----------------------- Nisa’nın feryadı > Bekir Yeniay-Ali Yedek İSTANBUL- Doğuştan işitme engeli olan 3.5 yaşındaki minik Nisa’nın duyabilmesi için 25 bin dolarlık işitme cihazına ihtiyacı var. SSK bu cihaz ile ilgili 2 yıldır ihale açmıyor. Minik Nisa’nın en kısa sürede bu cihaz takılarak tedavisi yapılması gerekiyor, zira aksi takdirde hayat boyu sessizliğe gömülecek. Giresunlu Özkan ve Zeliha Bektaş çiftinin biricik kızları Nisa, dünyaya gelişiyle ailesini sevince boğmuş. Fakat bu sevinçleri çok kısa sürmüş. Yaklaşık 1 yaşına gelen minik yavrularının işitme engeli olduğunu farkeden Bektaş ailesi yıllarca hastane hastane dolaşmalarına rağmen yavrularının derdine bir derman bulamamış. Bu süre içerisinde Hacettepe İşitme, Konuşma Eğitim Ünitesi’nde tedavi görmüş minik Nisa. Tedavilerin sonuç vermemesi üzerine yıkılan Bektaş ailesine doktorlarından gelen bir müjdeli haber umut olmuş. Doktorları, ithal edilecek bir işitme cihazını, Nisa’nın kulaklarına yerleştirmek suretiyle tedavi edilebileceğini müjdelemişler. Ancak bu mutluluk da uzun sürmemiş. Çünkü minik yavrularının ihtiyacı olan işitme cihazı 25 bin dolar. Giresun’da işçi olarak çalışan baba Özkan Bektaş’ın 350 milyon lira maaşla yavrusuna bu cihazı alması mümkün değil. Talihsiz aile son çare olarak gittikleri SSK’dan da elleri boş döndü. Çünkü SSK, son 2 yıldır bu işitme cihazının alımı için ihale açmıyor. Zamanla yarışıyor 3.5 yaşındaki minik Nisa’nın, “25 bin dolar”lık cihaz dışında bir derdi daha var. Zaman... Çünkü doktarları en kısa sürede bu cihazın kulaklarına takılmaması durumunda minik yavrunun hiç bir zaman duyamayacağını kaydediyor. 2 kulağına yerleştirilecek cihaz ile beyin işitme yeteneğini geliştirecek. Bu operasyon 6 yaşına kadar yapılmadığı takdirde minik Nisa hayat boyu sessizliğe gömülecek. Tedavisi mümkün olan hastalığı minik yavruyu parasızlık sebebiyle susturacak. Çaresiz baba Özkan Bektaş ise feryad ediyor: “Kızımın hastalığının çaresi olmasa ‘kader böyle der razı olurdum’. Fakat bir çaresi var. Ama ben babalık görevimi yerine getirip tedavi ettiremediğim için göz göre göre sessizliğe gömülecek yavrum. Buna yüreğim dayanmıyor. Ne olur devlet büyüklerimiz sesimizi duysun.” Gözü yaşlı anne Zeliha hanım ise hasretle yavrusunun “anneciğim” diyeceği günü bekliyor. Kulakları duymadığı için konuşmayan ve bu sebeple arkadaşları ile sağlıklı iletişim kuramayan minik Nisa, oyun oynarken bile neşeli değil. Adeta sessizliğe ve konuşmamaya mahkum olan minik yavru göz göre göre bir çiçek gibi soluyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93713
  % 0.46
 • 5.4285
  % -0.83
 • 6.1464
  % -0.74
 • 6.9891
  % -1.65
 • 212.203
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT