BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Babacan’ın yükü ağır

Babacan’ın yükü ağır

‘Başmüzakereci’ sıfatıyla AB ile müzakereleri yürütecek olan Babacan ağırlıklı olarak 4 grupta 22 konu başlığı altındaki birçok konuyu görüşecek> ‘Başmüzakereci’ sıfatıyla AB ile müzakereleri yürütecek olan Babacan ağırlıklı olarak 4 grupta 22 konu başlığı altındaki birçok konuyu görüşecek > En kolay konu başlıkları sanayi, eğitim, KOBİ, istatistik, bilim ve araştırma politikaları. En zorları ise tarım, çevre, adalet, içişleri, serbest dolaşım, finansman, bütçe ve kurumlar olarak sıralanıyor ANKARA - Başmüzakereciliğe getirilen Devlet Bakanı Ali Babacan’ı çok zor bir dönem bekliyor. AB ile müzakerelerde, 4 grupta 22 konu başlığı altında müzakereler yürütülecek. Büyük ilerleme sağladığımız ‘sanayi, eğitim, KOBİ, istatistik, bilim ve araştırma politikaları’, “en kolay” konu başlıkları olarak sıralanıyor. Türkiye’nin geçilmesi kolay bu konu başlıklarıyla müzakerelere başlayacağı tahmin ediliyor. Balıkçılık, ekonomik ve parasal birlik, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri, tüketiciyi koruma ve tüketici sağlığı, gümrük birliği, dış ekonomik ilişkiler, ortak dış ve güvenlik politikaları, mali kontrol, kültür ve görsel-işitsel politilalar ise “ikinci derecede kolay” müzakere başlıkları olarak kabul ediliyor. Tarım ve dolaşım zor ‘Malların serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, rekabet, ulaştırma, vergilendirme, enerji, istihdam ve sosyal politika’ konu başlıkları ise nispeten zor müzakere başlıklarını oluşturuyor. ‘Tarım, çevre, adalet ve içişleri, kişilerin serbest dolaşımı, finansman ve bütçe, kurumlar’ ise “en zor” konu başlıkları içinde yer alıyor. Söz konusu konu başlıkları arasında, AB bütçesinin yüzde 80’ini oluşturan tarım ve bölgesel politikalar, ayrıca adayların net katkılarını ve alacakları yardımları da kapsayan bütçe düzenlemeleri yer alıyor. Müzakere süreci daha başlamadan mevcut kurumsal yapılarını AB mevzuatının öngördüğü şekilde yeniden yapılandırmış, müzakereleri yürütecek ekiplerin en verimli biçimde çalışmasını sağlayacak alt yapıyı hazırlamış olmak, müzakerelerde başarı açısından önem taşıyor. ? Başarı ekipten geçiyor Müzakerelerde başarının anahtarı, her işte olduğu gibi “ekip”ten geçiyor. Müzakere sürecine ilişkin atılması gereken önemli diğer bir adımın, müzakereleri başarılı götürecek bir kurumsal yapılanmanın yanı sıra, müzakerenin teknik dosyalarına hakim, sektörlerin nabzını tutabilecek, AB’nin çalışma usullerinde deneyimli ekiplerin oluşturulması ve tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak idari kadroların güçlendirilmesi olarak gösteriliyor. Müzakere konu başlıklarının önemli bir kısmını ise ekonomi ağırlıklı teknik konular oluşturuyor. Diğer ülkelerde neler yapıldı? * AB, geçmiş müzakerelerde hazırlık sürecindeki aday ülkeleri tek tip bir idari yapılandırmaya yönlendirmedi. * Ancak her ülkede müzakere sürecinden ve koordinasyondan sorumlu olan, geniş yetkilerle donatılmış bir kurum oluşturuldu. * Müzakereleri yürütmek üzere müzakere heyeti ve bir müzakere heyet başkanı belirlendi. * Müzakere heyetinde konu başlığına göre ilgili bakanlık ve kurum temsilcileri yer alırken, genel olarak tüm müzakerelerde bir Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi ile aday ülkenin AB nezdindeki temsilcisi bulunuyor. * Her ülkenin Milli Meclisi’nde AB işlerinden sorumlu bir komisyon oluşturuldu. * Müzakere hazırlık sürecinde bazı aday ülkelerde sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin görüşlerine başvurulurken, bazı aday ülkelerde ise sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doğrudan oluşturulan idari yapı içinde daimi üye olarak yer aldılar. Eğitimden ekonomiye kadar her konu masada Türkiye’nin müzakere sıralamasında ise ‘kolay olan müzakere başlıklarından başlama’ prensibi çerçevesinde, “gümrük birliği, malların serbest dolaşımı, devlet yardımları hariç olmak üzere rekabet, bilim ve araştırma-geliştirme, KOBİ’ler, tüketicilerin korunması, sanayi politikası ve eğitim” başlıklarının öncelikle yer alabileceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, AB Komisyonuyla da görüş birliğine varılması halinde, 3 Ekim öncesinde, en kolay olan müzakere konusunda müzakere hazırlıkları başlatılabilecek. Heyet zaman kazandıracak AB Komisyonu kaynaklarına göre, başmüzakerecinin belirlenmesi kadar önemli bir diğer konu da, bakanlıkların müzakere listelerini belirlemeleri. Komisyon yetkilileri, bakanlıklardan müzakere heyetine girecek isimlerin belirlenmesinin Türkiye’ye zaman kazandıracağını vurguluyorlar. Bakanlıkların, müzakere heyetleri içinde yer alacak uzman kadroların henüz belirlenmediğine dikkati çeken kaynaklar, böyle bir çalışmanın, Türkiye’ye zaman kazandırabileceğini işaret ediyorlar. Komisyon kaynakları, müzakere konularının yüzde 70-80’inin ekonomi ağırlıklı olduğunu belirtirken, bu alandaki yapılanmanın önemine de dikkat çekiyorlar. Gölge patrondu koltuĞun sahİbİ oldu Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, Avrupa Birliği’yle 2.5 yıldır sürdürdüğü ekonomik ilişkilerin ardından şimdi de masaya ‘Baş Müzakereci’ olarak oturacak. AB’yle ekonomik pazarlıkları yapan ve adeta ‘Gölge müzakerecilik’ yürüten Babacan, siyasi konularda da tek yetkili olacak.Türkiye’nin Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Ali Babacan’ın, IMF ve Dünya Bankası ile yürüttüğü ekonomik ilişkilerin yanı sıra 2.5 yıldır AB’yle ekonomik iş birliğinde aktif çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Hazine Müsteşarlığı’nca yürütülen AB Ulusal Fon çalışmalarında Fon Başkanı olan Ali Babacan, AB’den hibe şeklinde alınan fonlar ile kamu kurumlarının bütçelerinden aktarılan ulusal katkıları bir havuzda toplayarak, Türkiye’deki nihai yararlanıcılara kullandırıyordu. Babacan ayrıca Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile ilişkileri Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla sürdürüyordu. Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde çetin pazarlıklara oturacak Ali Babacan, AB Ulusal Fon Başkanı olarak Türkiye’ye 2002’de 126, 2003’te 144, 2004’te 235.6, Doğu Anadolu Kalkınma Programı kapsamında 45 milyon euro kaynak sağladı. Elde edilen kaynaklar ise Sağlık Bakanlığı -Kamu Sağlığı Programı, Tübitak-6. Çerçeve Programı, Ulusal Ajans-Leonardo, Socrates Gençlik Programı, DPT-İdareler Arası Bilgi Değişimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- Ayrımcılıkla Mücadele, Cinsiyetler arası Eşitlik, Sosyal Dışlanma ile Mücadele Programı ve İŞKUR-İstihdamı Teşvik Tedbirleri Programı çerçevesinde kullanıldı. Fon çalışmaları Türkiye’de Hazine Kontrolörleri Kurulu ile Sayıştay tarafından incelenirken, AB adına denetim yetkisi Avrupa Komisyonu’na ait bulunuyor. > Cenk Esen
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT