BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vergiye sıkı denetim

Vergiye sıkı denetim

Kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçağı ile mücadele başlatan Maliye Bakanlığı, LPG’cilere, kağıt, kömür, alkollü içki üretimi yapanlara ve büyük mağazalara 26 ilde seri denetimler yapacak. Son 3 yılda ‘zarar’ gösteren firmalar ayrıca denetime tabi tutulacak.ANKARA - Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiye açtığı savaşta ağırlığını artırıyor. Bakanlık, bu yıl öncelikle sigara ve içki üreticileri ile özel dersanelerin de aralarında bulunduğu 10 sektör ve sürekli zarar beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini büyüteç altına aldı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın onay verdiği 2005 yılı denetim programı ile bu dönemde yüksek oranda vergi kayıp ve kaçağı bulunan alanları tespit eden ve önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda, denetime tabi tutulacak mükellefleri belirleyen yeni bir sistem geliştirilerek, uygulamaya konuluyor. Yaygın ve yoğun denetim Gelirler Bölge Müdürlükleri ile diğer birimlerde çalışan denetmenler de 6 ayrı kesimde yoğun ve yaygın denetimde bulunacak. Son 2 yıl içinde sürekli devreden KDV beyanında bulunanlar, son 3 yıla ilişkin olarak verdikleri gelir ve kurumlar vergisi beyanlarında sürekli zarar beyan edenler, işini bırakıp da bildirimde bulunmayanlar, hasılat tespitine dönük denetim yapılarak serbest meslek erbabı ve işletmeleri, elde ettikleri gayrımenkul sermaye iradı tutarı beyan sınırını aştığı halde beyan etmeyenler ve mülkünü kiraya veren yabancılarla ilgili denetimler yapılacak. 26 bölgede yapılacak sıkı denetimlerde ayrıca yazılı ve görsel basında yer alan haberler de ihbar kabul edilerek bu sektör ve mükellefler incelenecek. HANGİ SEKTÖRLER İNCELENECEK Bu yılki denetim faaliyetlerine esas olacak mükellef grupları şöyle sıralanıyor: * Kayıt dışılıkla mücadelede etkinlik sağlamak amacıyla, Türkiye’de mevduat bankacılığı faaliyetinde bulunan bankalardan temin edilecek gerçek ve tüzel kişilerin 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin finansal ciro bilgileri, sektör ayrımı yapılmadan incelenecek. * KDV iadelerinin ortalama trendin üzerinde artış gösterdiği sektörler. * Sahte belge sirkülasyonunun yoğun olduğu belirlenen sektörlerden, örnek olarak temizlik hizmet şirketleri, perakende sektörde faaliyet gösteren mağaza zincirleri ile sahte belge düzenleyen mükelleflerden mal-hizmet satın aldığı tespit edilen mükellefler. * Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerle ortaklık bağı bulunan ve yoğun ticari faaliyette bulunan mükellefler. * Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında belge almış mükellefler. * Kamu işletmelerinden ihraç kaydıyla mal alan işletmeler. * Vergi İstihbarat Merkezi ve Bilgi İşlem Merkezinde yeralan bilgilerden kontrol programları vasıtasıyla tespit edilen tutarsızlıkların yoğunlaştığı mükellefler. * Yazılı ve görsel basında yeralan haberler ile vergi ihbarlarına göre incelenmesi gereken mükellef ve sektörler. * Tütün ve tütün mamulleri üretenlerle bu ürünlerin satışını yapanlar, alkollü içki üretimi, ithalatı, satışı yapanlar. * Plastik boru (Atıksu ve sıhhi tesisat) imalatçıları ve toptan satıcıları. * Telekomünikasyon Kurulu’nun mali denetime yönelik talebi üzerine telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösterenler. * Optikçiler ile tıbbi cihaz firmaları (medikalciler) * LPG dağıtım ve pazarlama şirketleri. * Sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acentaları. * Özel dershaneler. * Kömür ithalatçıları ve toptan satıcıları. * Kağıt ithalatçıları ve toptan satıcıları.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT