BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üniversitelinin ortak derdi: İŞ

Üniversitelinin ortak derdi: İŞ

Ekonomik durum, öğrencilerin gelecek endişelerinde belirleyici rol oynuyor. Üniversitelilerin % 55’i iş bulamama korkusu çekiyorSAMSUN - Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yapılan bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin gelecek endişeleri tespit edilmeye çalışıldı. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı tarafından yürütülen çalışma sonucuna göre, öğrencilerin gelecek endişelerinde, ülkedeki ekonomik durum belirleyici rol oynuyor. Diğer araştırmalara zemin hazırlamak ve öğrenci profili çıkarmak maksadıyla ön araştırma niteliğinde başlatılan çalışmada, üniversitedeki 5 fakültedeki her sınıf baz alınarak toplam 430 öğrenciyle birebir görüşüldü. Uygulanan ankette, öğrencilerin hayata yaklaşımları ve gelecek endişleri tespit edilmeye çalışıldı. Önemli ip uçları Prof. Dr. Ersanlı, yaptıkları araştırmada üniversite öğrencilerinin geleceğe yönelik endişelerinde ilgili önemli ip uçları yakaladıklarını belirterek, sonuçların, ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri tarafından dikkate alınmasını istediklerini söyledi. Ankete katılan öğrencilere yönelttikleri, ‘geleceğe yönelik planlarınızı etkileyen en önemli faktör hangisidir’ sorusuna, öğrencilerin yüzde 48’inin ‘ekonomik sebepler’ cevabı verdiklerini belirten Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, ‘Türkiye’nin ekonomik şartları geleceğe dair beklentilerinizi etkiliyor mu’ şeklindeki bir başka soruya ise öğrencilerin yüzde 86’sının evet cevabı verdiklerine dikkat çekti. Yine benzer bir başka soru olan ‘gelecek için sizi en çok endişelendiren faktörler hangileridir’ sorusuna öğrencilerin yüzde 55’inin iş bulamama, yüzde 55’inin ekonomik zorluklar, yüzde 45’inin ise eş seçimi faktörlerini gösterdiklerini bildiren Prof. Dr. Ersanlı, şunları kaydetti: Son sınıfta artıyor “Araştırmaya kız ve erkek öğrenciler eşit sayıda alındı. Araştırmada, gelecek için kızları en çok endişelendiren faktörün iş bulamama endişesi olduğu belirlenirken, erkekleri en çok endişelendiren faktör ise ekonomik zorluklar olarak belirlendi. Türk toplumunun aile yapısında erkeklerin rolü düşünüldüğünde, evini geçindirmek rolünü üstlenen erkek bireylerin ekonomik zorluklardan daha çok endişe duydukları görülüyor. Genel olarak üniversite öğrencilerinin en önemli endişelerini iş bulmak ve ekonomik zorluklar oluşturuyor. Son sınıfta öğrencilerin iş bulamama ve ekonomik zorluklarla ilgili endişeleri ise daha çok artıyor.” İmtihanların etkisi KPSS, LES, TUS gibi seçmeye dayalı imtihanların öğrencilerin gelecek planlarını olumsuz etkilediğini ve endişe düzeylerini artırdığını da bildiren Prof. Dr. Ersanlı, ankette yöneltilen sözkonusu imtihanların gelecekle ilgili planlarını etkileyip etkilemediği yolundaki soruya, öğrencilerin yüzde 82’sinin etkileyeceği yönünde cevap verdiklerine işaret etti. Eş seçimi bile öğrenciler için endişe kaynağı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, yaptıkları araştırmada ulaştıkları bir başka sonucun ise eş seçiminin kız ve erkek öğrenciler üzerinde farklı oranlarda endişe oluşturduğunun tespit edilmesi olduğunu belirtti. Ersanlı, araştırmada kız öğrencilerin yüzde 40’ının eş seçimini gelecekle ilgili endişe duydukları faktörler arasında gösterirken, erkeklerin yüzde 49’unun eş seçimini gelecekle ilgili endişe duydukları faktörler arasında gösterdiğini söyledi. Aynı araştırmada iyi bir ebeveyn olamama endişesinin yine erkeklerde kızlardan 3 kat daha faza olduğunu tespit ettiklerini bildiren Prof. Ersanlı, ankette yöneltilen ‘gelecekten beklentileriniz nelerdir’ sorusuna verilen cevaplardan, gençlerin ilk sırada iyi bir eş ve iyi bir iş beklediklerini belirlediklerini söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT