BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yargıtay: Noterle evlatlık alınmaz!

Yargıtay: Noterle evlatlık alınmaz!

Yargıtay, evlat edinmenin mahkemece verilecek kararla gerçekleşeceğine, bu konuda yapılan noter sözleşmesinin yok hükmünde olduğuna işaret etti.ANKARA- Yargıtay, evlat edinmenin mahkemece verilecek kararla gerçekleşeceğine, bu konuda yapılan noter sözleşmesinin yok hükmünde olduğuna işaret etti. Kastamonu Asliye Hukuk Mahkemesi, evlat edinme davasını kabul etti. Karar, davalı tarafından temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin bozma kararında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda, evlat edinmenin mahkemece verilecek kararla gerçekleşeceğinin hükme bağlandığı, evlat edinme kurumunu taraflar arasında sözleşme ile soy bağı ilişkisine yol açan bir kurum olmaktan çıkardığı vurgulandı. Dava konusu olayda, mahkemece verilmiş bir evlat edinme kararı bulunmadığı belirtilen kararda, şöyle devam edildi: “Kastamonu l. Noterliği’nce 13 Mart 2002’de düzenlenen Evlat Edinme Sözleşmesi, sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu’nun evlat edinmeye ilişkin hükümleri, özellikle evlat edinmenin mahkemece verilecek bir kararla gerçekleşeceğine dair maddesinde yer alan hüküm karşısında hukuki sonuç doğurmaz. Noter sözleşmesi yok hükmündedir. Ortada, hukuken geçerli biçimde oluşmuş bir evlat edinme ilişkisi bulunmamaktadır. Davanın bu sebeple kabulü ile evlatlık ilişkisinin yokluğunun tespitine karar verilmesi gerekir.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT