BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ömrünü ilme vakfeden adam

Ömrünü ilme vakfeden adam

Dün bahsettiğimiz gibi, “Millet Kütüphanesi”ni kuran ve ölünceye kadar da bu kütüphanede “hafız-ı kütüp”lük yapan Ali Emiri Efendi, mütevazı ve İslamiyyeti yaşamadaki hassasiyetiyle tanınırdı. Bu güzel huyu sebebiyle de herkes tarafından sevilirdi...Ali Emiri Efendi, bütün servetini ve ömrünü milletine vakfetmiştir. Emiri Efendi, milletinin ancak, kültür vasıtasıyla, ilmi elde etmesiyle, mazisine, mefahirine sahip çıkmasıyla, dinine sımsıkı sarılmasıyla terakki edeceğine inanmıştır. Ali Emiri Efendi şahsiyeti ve karakteriyle de milletine örnek olmuştur. Osmanlı kültürüne, Osmanlı sultanlarına büyük hürmeti vardır. Ne pahasına olursa olsun doğru bildiğini söylemekten çekinmez. Onun için şu vak’ayı anlatırlar: “Sen millete ne vereceksin?” Sadrazam Talat Paşa’nın da bulunduğu bir toplantıya Emiri Efendi’yi davet ederler. Sohbet esnasında, Talât Paşa’nın muhtelif mevzulardaki sathî değerlendirmeleri karşısında Emiri Efendi, Paşa’ya dönerek: -Kaç cilt kitabınız var Paşam? der. Talât Paşa: -40 kadar, cevabını verir. Bunun üzerine Emiri Efendi; -Paşa, halktan utanmazsan Allah’tan kork. Ulema olmayan, milletin ve devletin meselelerini çok iyi bilemeyen devlet adamı olamaz. Kitabı olmayan Sadrazam olamaz. Sen millete ne vereceksin? der... Değerli bir şair olan ve şiir yazabilecek kadar Arapça ve Farsça’yı iyi bilen Emiri Efendi’nin elliye yakın telif eseri bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Levami’ül Hamidiyye, Cevahir-ül Mülük, Ezhar-ı Hakikat, Yavuz Sultan Selim’in Türkçe Eş’arının Tahmisi, Osmanlı Vilayet-i Şarkiyyesi (Diyarbekir), Yemen Hatırası, Mir’at-ül Fevaid... Eşsiz eserler kazandırdı Emiri Efendi’nin kültür dünyamıza kazandırdığı eşsiz eserlerden bazıları da şunlardır: Cerrahiyyet-ül Hâniyye: Dünyada ilk cerrah olan ve çok başarılı ameliyatlar yapan ve bütün bunları minyatürlerle kitabında gösteren Sabuncuoğlu Şerafeddin Bilâlî’nin eşsiz eseri... Âşık Çelebi Tezkiresi: Âşık Çelebi’nin yazmış olduğu “Meşâir-i Şuara” isimli eserdir. Kıyafatü’l İnsaniye Fi Şemâili’l-Osmaniye: Seyyid Lokman’n, insanın fizikî yapısına bakarak karakter tayin etme ilmini muhtevi eseridir... 23 Ocak 1924’te vefat eden Emiri Efendi’nin cenaze merasiminde son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi de bulunmuştur. Kültürümüze eşsiz eserler kazandıran Emiri Efendiyi rahmetle ve şükranla anıyoruz...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT