BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Telefon dinlemeye yeni düzenleme!

Telefon dinlemeye yeni düzenleme!

Emniyet, Jandarma ve MİT’e telekomünikasyon verilerini dinleme, takip, sinyal izleme ve kayda alma yetkisi veren yasa teklifi TBMM’de kabul edildi.ANKARA- AK Parti’nin talebi doğrultusunda TBMM, bugünden itibaren 1 Ekim’e kadar tatile girdi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil yönetiminde dün saat 12.00’de çalışmalarına başlayan Genel Kurul’da ikisi temel kanun yöntemiyle olmak üzere 237 maddeden oluşan 11 tasarı ve teklif görüşülerek yasalaştı. Belediye Kanunu, Çocukları Koruma Kanunu, iletişime müdahaleye olanak sağlayan kanunun da aralarında bulunduğu düzenlemeler 8.5 saatlik bir çalışma sonunda Genel Kurul’dan geçti. CHP ve diğer muhalefet partilerinin katılmadığı Genel Kurul’da MİT, Polis ve Jandarma’ya, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tek merkezden telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme konusunda yetki veren yasa teklifi, değiştirilerek kabul edildi. Buna göre, dinlemeye ilişkin işlemlerin yürütüleceği tek merkezin 6 ay içinde Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde kurulması benimsendi. Ayrıca, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dinlemeye ilişkin yazılı emrin en geç 24 saat içinde hakimin onayına sunulması, sürenin dolması ya da hakimin aksine karar vermesi halinde tedbirin kaldırılmasına da karar verildi. Bunların yanı sıra, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesi kapsamında polis, jandarma ve MİT’in istediği dinlemelerin de tek merkezden yapılması kararlaştırıldı. Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar, yetkili ve görevli hakimin denetimi altında en geç 10 gün içinde yok edilecek ve durum bir tutanakla tespit edilecek. İletişime müdahale işlemleri ve CMK’nın 135. maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde kurum başkanına doğrudan bağlı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı adıyla kurulacak tek bir merkezden yürütülecek. Belediye Kanunu Genel Kurul’da dün ayrıca şu kanun tasarı ve teklifleri de yasalaştırıldı: - Belediye Kanunu: Anayasa Mahkemesi’nin, şekil yönünden Anayasa’ya aykırı bularak iptal ettiği Belediye Kanunu yerine hazırlanan tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurul’da temel yasa olarak 4 bölüm halinde görüşülen yasa, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. - İstatistik Yasası: TBMM Genel Kurulu’nda ‘resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin kanunu çerçeveyi olu şturmayı, temel prensip ve standartları belirlemeyi, ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını sağlamayı; resmi istatistik program ında istatistik sürecine dahil kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu amaçlayan ‘Türkiye İstatistik kanunu Tasarısı’ yasalaştı. - Çocukları Koruma Yasası: Temel yasa olarak bölümler halinde görüşülerek kabul edilen yasa, özel korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin esasları düzenliyor. - Sendikalara Tesis Kurmada Kolaylık Getiren Yasa: Sendikalar, genel kurul yerine yönetim kurulu kararı ile eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve spor tesisi kurabilecek. - Ergin veya Kısıtlılarda Evlatlık Alınmasıyla İlgili Yasa: Ergin veya kısıtlıların da evlat edinilebilmesini öngören teklif, kabul edilerek yasalaştı. - Özelleştirme Uygulamalarına Açıklık Getiren Yasa: TBMM Genel Kurulu’nda, özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve farklı yorumları gidermeyi amaçlayan tasarı, kabul edilerek yasalaştı. - Milli Parklar Yasası: Milli parklara gelen turistlerin bilgilendirmesi için ‘’Alan kılavuzu’’ yetiştirilecek. - Mahkumiyet Sonrası Rehabilitasyon Yasa Tasarısı: Kabul edilen bu yasaya göre, mahkeme ve hakim, başta tinerciler ve tecavüz suçu işleyen kişilerle ilgili olarak, ‘ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk’ hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu isteyebilecek. - Toprak Kanunu: TBMM Genel Kurulu’nda ‘toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirleyen’ yasa da tasarısı kanunlaştı” Çelik’ten CHP’ye teşekkür Çalışmalar tamamlandıktan sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Çelik, 22’nci Dönem’in 3’üncü Yasama Yılı’nda 700 saat süre ile çalışıldığını, bu çalışmaların 35 bin sayfa tutanağa dönüştüğünü söyledi. Çelik, 165’i bu yasama yılında olmak üzere 3 yıl boyunca 629 yasanın kabul edildiğini bildirdi. Bu nedenle ‘’Tatili hak eden, vicdanları rahat, sorumluluklarını yerine getirmiş milletvekilleri’’ olarak TBMM’den ayrıldıklarını ifade eden Çelik, ‘’Son 10 günde sıkıntı yaşadıklarını’’ ifade ettiği CHP’ye de yasama çalışmalarına sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Milletvekilleri çalışmaların sona ermesinden sonra birbirleriyle vedalaşarak TBMM Genel Kurulu’ndan ayrıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT