BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kız çocuklarının mağduriyeti bitti

Kız çocuklarının mağduriyeti bitti

Evlenme ve çalışma sebebiyle aylıkları kesilen kız çocuklarına müjde! “Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA- Evlenme ve çalışma sebebiyle aylıkları kesilen kız çocuklarına müjde! “Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 6 Ağustos 2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar; bunların evlenmeleri, sosyal sigortaya, emekli sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmayacak. Bunlardan, belirtilen haller haricindeki sebeplerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları, kesme veya durdurma tarihi itibariyle talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılacak. Gelir ve aylığın kesilmesi sebebiyle diğer hak sahiplerine önceki hisselerinden fazla ödenen tutarlar, gelir ve aylığı tekrar başlatılacak hak sahibine yapılacak ödemeden mahsup edilecek. Gelir veya aylığı kesilenlerden tahsil edilen tutarlar aynen iade edilecek. 6 Ağustos 2003 tarihinden önce ölen sigortalıdan dolayı hak sahibi ana ve babaya; Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları sebebiyle gelir ve aylıkları kesilenlere, gelir ve aylığın kesildiği tarihe kadar yapılan ödemeler geri alınmayacak. Alınan aynen iade edilecek Ana ve babalardan Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya buralardan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almaları sebebiyle kurumca tahsil edilmiş olan tutarlar, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepleri halinde ilgililere aynen iade edilecek. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tespit edilen yersiz gelir ve aylık ödemelerinde, aynı dosyadan yersiz ödeme yapılan hak sahibi için çıkarılan borç tutarından, diğer hak sahipleri için varsa hesaplanan alacak tutarı mahsup edilerek tahsil edilecek. Diğer hak sahiplerinin itirazı halinde hisseleri hariç tutulacak. Tahsil edilmiş olan yersiz gelir ve aylık ödemeleri için de ilgilinin kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunması halinde aynı usul izlenecek. Fazladan tahsil edilen miktarlar, tahsilat tutarları üzerinden ilgililere iade edilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT