BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yurt dışı emeklileri mağdur edilmiyor

Yurt dışı emeklileri mağdur edilmiyor

19.07.2005 tarihli Türkiye gazetesinin “Serbest Kürsü” Köşesinde yayınlanan Ethem Nuri Saruhan’ın yazısında, yurt dışı emeklilerine sağlık tesislerinde kurumumuz sigortalılarından farklı muamele edildiği belirtilmektedir.19.07.2005 tarihli Türkiye gazetesinin “Serbest Kürsü” Köşesinde yayınlanan Ethem Nuri Saruhan’ın yazısında, yurt dışı emeklilerine sağlık tesislerinde kurumumuz sigortalılarından farklı muamele edildiği belirtilmektedir. Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunan ülkelerden, yardımlara hak kazanmış olduklarını ve sağlık tesislerine müracaat tarihinde bu ülkeler adına sağlık yardımlarından yararlanabileceklerini ispatlayan belgelere sahip olmaları halinde bu kimseler diğer emekliler gibi kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanabilmektedirler. Yurt dışı sigortalılarının ülkemizde sağlık tesislerinden sağlık yardımları almaları konusunda kurumumuz sigortalıları ile aynı haklara sahip olmaları Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin bir gereğidir. Yurt dışı sigortalıları, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunan ülkelerin yetkili mercileri tarafından düzenlenen ve ülkeler itibariyle farklı rumuzlarla belirlenen formülerlere istinaden sağlık yardımlarından yararlandırıldıklarından, kendilerinin sağlık karneleri mevcut olmayıp, söz konusu formülerler sağlık karnesi gibi mütalaa edilmektedir. Bu nedenle ülkeler itibariyle farklı rumuzlar ile sağlık yardımlarından yararlandırılanlara hak sahibi olduklarını gösterir formülerlerin kurumumuzca alıkonulması üzerine, kendilerine Sigorta İl Müdürlüklerimizce tanzim edilen ve geçerlilik tarihi de kayıtlı olan bir belge düzenlenmek suretiyle sağlık tesislerine müracaatları sağlanmaktadır. Bunlar bizim emeklilerimiz gibi ilgili sağlık kuruluşlarından yararlanabilmektedirler. Sadece maluliyet talebinde bulunan yurt dışı sigortalıları, düzenlenecek iki dildeki formülere istinaden Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Servisi bulunan tam teşekküllü hastanelere gitmek zorundadırlar. Ayrıca, kurumumuzla anlaşması bulunan eczanelerden de ilaçlarını alabilmektedirler. > Sait Ersoy (SSK Sigorta İşleri Genel Müdürü, Kurum Başkan V.) Kadastro çalışmalarını hızlandırmak için geçici görevlendirme yapılıyor 31 Temmuz 2005 tarihli Türkiye gazetesinde “Serbest Kürsü” köşesinde yayınlanan “Görevlendirmede mağdur ediliyoruz” başlıklı yazı konusu ile ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Kadastronun amacı, memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek, hukuki durumlarının tespiti ile Türk Medeni Kanunu’nun ön gördüğü sicili kurmaktır. Bu amacın yanı sıra, pek çok sektörü ilgilendiren hizmetlerin altyapısının oluşturulması, “Coğrafi Bilgi Sistemi” amaçlı veri toplanması ve birçok kullanıcıya sunulması kadastro çalışmalarının tamamlanmasına bağlı bulunmaktadır. Ülkemiz kadastrosunun 3 yılda bitirilmesi hedeflenmiş, Tarım Bakanlığı’nca belirlenmiş 20 ilde 2005-2006 yıllarında, her yıl yaklaşık 2 bin köy ve mahallenin kadastro çalışmalarının teknik yönünün hizmet alımı suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Planlanan bu kadastro çalışmalarının bir an önce tamamlanması, teknik eleman sıkıntımıza rağmen herhangi bir aksama ve gecikmeye meydan verilmemesi için, ülke genelinde tesis kadastrosu tamamlanan birimlerden, ihtiyaç duyulan birimlere, belirlenen sürelerde geçici görevle görevlendirilmek üzere eleman takviyesi yapılmaktadır. Ödenek yönündeki sıkıntı da giderilmiş olup, geçici görevli personele gerekli ödeme yapılmaktadır. > M. Zeki Adlı (Tapu ve Kadastro Genel Müdür V.) Dilekçem hangi il’e, hangi kuruma ve ne zaman gelecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na; Daha önce çalıştığım iş yerinde sigortam 14 ay eksik gösterilmiş. Problemin çözümü için işverenle görüştüm, işime son verildi. Ben de 05.04.2005 tarihinde Aydın Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne bir dilekçeyle müracaatta bulundum. Maalesef bir cevap alamadım. 25.04.2005 tarihinde tekrar hem Aydın Bölge’ye, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Ankara’ya dilekçe ile başvurdum. Sonradan Aydın’dan gelen cevaptan, konunun İzmir Teftiş Grup Başkanlığı’na aksettirildiğini öğrendim. 28.07.2005 tarihine kadar İzmir’den de bir cevap gelmedi. Benim dilekçemi acaba hangi il’e, hangi kuruma ve ne zaman gönderecekler, merak ediyorum... > Özcan Çetin-Sarayköy/DENİZLİ > Tel: 0 212 454 38 22 Fax: 0 212 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT