BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Biz başardık siz de başarın

Biz başardık siz de başarın

ÇİN’de bir toplantıya katılacak olan Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye’de kadın-erkek eşitliğini anlatarak, “Devrim niteliğinde kanunlar çıkardık. Türk kadını, dünyada çok az ülkede kadınların sahip olduğu haklara kavuştu. Bu zorlu süreci siz de yaşamalısınız” diyecek.ANKARA- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, 29 Ağustos, 1 Eylül arasında Pekin’de gerçekleştirilecek “Pekin+10: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ortak Kalkınma Konferansı”na katılacak. Edinilen bilgiye göre, Çubukçu, konferansın genel oturumunda bir konuşma da yapacak. Çubukçu, burada, Türkiye’nin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesiyle ilgili uluslararası platformdaki taahhütleri doğrultusunda gelişmeler hakkında bilgi verecek. Değişimin ispatı Çubukçu, Türkiye’de Kadının İnsan Hakları Bildirgesi olarak anılan “BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” (CEDAW), Ek İhtiyari Protokolü’nün yürürlüğe girdiğini, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarıldığını, Ailenin Korunmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiğini, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İş Kanunu’nun cinsler arası eşitlik gözetilerek bütünüyle yeniden ele alınması ve değiştirildiğini anlatacak. Okur-yazarlığın artırılması ve çocuk ölümlerinin azaltılması çalışmalarında elde edilen kazanımları da vurgulayacak olan Çubukçu, konferansta şu görüşlere yer verecek: “Türkiye’de kadına yönelik politikalarda yaşanan değişimin en önemli kanıtı, 2004 yılında Anayasamızdaki genel eşitlik tanımının değiştirilmesidir. Bu değişiklikle devlet, kadınla erkeğin her alanda eşit haklara, eşit imkanlara kavuşması için düzenlemeler yapmak, gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmış ve böylece Türkiye, Anayasası’nda bu tür bir hükme yer veren çok az sayıda ülkeden biri olmuştur. Aynı yıl Anayasa’da yapılan bir diğer değişiklikle, CEDAW sözleşmesi gibi kadın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan belgeler ulusal mevzuatın üzerine çıkarılmıştır.” Sadece bir ilk adım Devrim niteliği taşıyan yasal düzenlemeleri, sadece bir ilk adım olarak gördüklerini dile getirecek olan Çubukçu, “Şu anda ve bundan sonraki süreçte cinsiyetçi toplumsal bakış açısının dönüştürülmesi, teoriden pratiğe geçirilmesi için yasaların sağladığı zemin üzerinde kadınlar ve erkekler için eşit bir hayatın kurulması yönünde çaba harcayacakları” sözünü verecek. 1995 yılında Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu çerçevesinde taahhüt ettiklerini ve uluslararası işbirliğinin kazandırdığı ivme ile AB üyelik sürecini yaşayan Türkiye’nin çalışmalarında yol gösterici olduğunu vurgulayacak olan Çubukçu, “Türkiye bu çerçevede, AB sosyal politikasının temel amaçlarından biri olan cinsler arası eşitliğin hayatın tüm alanlarında sağlanması çalışmalarını hızlandırmıştır” görüşünü dile getirecek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT