BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anadolu’da huzurun bozulduğu yıllar...

Anadolu’da huzurun bozulduğu yıllar...

Yıldırım Bayezid’in oğlu Şehzade Süleyman Çelebi, Sivas Valisiydi... Sivas üzerine yürüyen Timur Han karşısında geri çekilerek Karasi, Aydın ve Saruhan Sancaklarının yönetimini üstlendi... Ancak, durum her gün kötüye gidiyordu!..1402’de Ankara Savaşı kaybedilmiş ve Yıldırım Bayezid de esir edilmişti... Şehzade Süleyman Çelebi ise çekilmeyi başararak İstanbul’a ulaşmış ve Timur Han’ın ordusuna tutsak düşmekten kurtulmuştu... Anadolu’da üstünlüğü ele geçiren Timur Han’a bağlılığını bildirdi. Ancak, 3 Haziran 1403’te, Venedikliler ve Cenevizlilerle, Timur Han’ın Rumeli’ye geçirilmemesi karşılığında ticari ayrıcalıklar tanıyan bir antlaşma yaptı. Ardından Edirne’de hükümdarlığını ilan etti... Her mücadeleyi kaybetti! Kardeşleri İsa Çelebi ve Mehmed Çelebi arasında Anadolu’da çıkan egemenlik savaşına katıldı. İsa Çelebi’nin, Ulubas Savaşında yenilerek İstanbul’a kaçması üzerine onu Bizans İmparatorundan geri aldı ve 1404’te yeni bir ordu ile Anadolu’ya gönderdi. Mehmed Çelebi ile yaptığı tüm savaşları kaybeden İsa Çelebi’nin öldürülmesi üzerine, 1405’te Anadolu’ya geçen Süleyman Çelebi, Bursa’yı aldı. Ardından Ankara’yı da ele geçirerek Çelebi Mehmed’i Amasya’ya çekilmek zorunda bıraktı. Edirne üzerine yürüdü Karamanoğullarının elindeki Sivrihisar’ı kuşatan Süleyman Çelebi’ye karşı, Karamanoğlu Mehmed Bey’le anlaşan Çelebi Mehmed, Süleyman Çelebi’yi Anadolu’dan uzaklaştırmak için 1409’da kardeşi Musa Çelebi’yi Rumeli’ye gönderdi. Musa Çelebi’nin kısa zamanda güçlenmesi üzerine, Anadolu’da da Aydınoğulları ve Germiyanoğullarını karşısına almış olan Süleyman Çelebi, Rumeli’ye geçmek zorunda kaldı. Musa Çelebi’yi Çatalca yöresinde yenerek Edirne’ye döndü. Musa Çelebi toparladığı yeni kuvvetlerle Sofya yakınında yaptığı yeni savaşı kazanarak, Edirne üzerine yürüdü. Süleyman Çelebi’nin gerekli tedbirleri almaması ve yanlış davranışları nedeniyle, çevresindeki akıncı beylerinden bir bölümü Musa Çelebi’ye katıldı. Tehlikeyi fark ederek İstanbul yönünde kaçmaya başlayan Süleyman Çelebi, 1410’da uğradığı Kırklareli yakınındaki Düğüncü köyünde yakalanarak öldürüldü...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT