BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şehzade Korkud ya da “Harimî”...

Şehzade Korkud ya da “Harimî”...

Korkud Çelebi, Sultan İkinci Bayezid’in oğludur. Yavuz Sultan Selim’in ağabeyidir. Dedesi Fatih Sultan Mehmed’in yanında sarayda eğitim gördü ve Arapça, Farsça gibi dilleri öğrendi. Biz bugün onun edebî yönünden bahsetmek istiyoruz...Korkud Çelebi, 30 Aralık 1483’te Saruhan (Manisa) Sancakbeyliğine atandı. 1501 Ekim ayında Midilli’yi kuşatan Hristiyan donanmasına karşı asker gönderdi. Kardeşi Şehzade Ahmed’in etkisi ile Antalya Sancakbeyliğine gönderildi. Sancakbeyliği sırasında Ege’de ve Akdeniz’de denizciliğin gelişmesi için çalışan Korkud Çelebi, aralarında Hızır Reis (Barbaros) ailesinin de bulunduğu birçok denizciyi koruması altına almıştı... Edebiyatla da ilgilenmiş Aynı zamanda bilim ve edebiyatla ilgilenmiş olan Korkud Çelebi, çeşitli eserler vermiş, “Harimî” mahlasıyla şiirler yazmıştır. Şiirdeki ustalığından, şairlere, sanatçılara gösterdiği yoğun ilgiden söz eden tezkireler şairliği için övgü dolu sözlere yer verirler. Şehzade Korkud’un divanı dışında Arapça kaleme aldığı eserleri de vardır. İşte ondan bir gazel: Zülfün hevâsı başuma cânâ belâ yeter Hâlün hayâli gözüme ayn-ı anâ yeter Şîrîn lebün şarâbına dil-teşne oluben Kan ağladuğı gözlerümün mâcerâ yeter Kurup kaşun kemânını kasd itme cânuma Gamzen hadengi başa kaderden kazâ yeter Yüz sürmeğe ayağuna ey yar-ı pür-cefâ Ben müptelâya sencileyin bî-vefâ yeter Çeşmüne uydı gamzelerün cânum almağa Derdlü yüreğüme sanemâ bu cefâ yeter Zülfün hevâsı fikr-i ruhun ey perî-sıfat Başuma tâc eğnüme her dem kabâ yeter Yar işiğinde yüz süre varmağa ey rakîb Sen fârig ol “Harimî”ye avn-ı Hudâ yeter
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT