BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dua boşa gitmez

Dua boşa gitmez

Sual: Allahü teâlâ, Mümin suresinin 60. âyetinde (Dua edin, kabul edeyim) buyuruyor. Ama benim dualarım hep boşa gidiyor. Bunun sebebi nedir?Sual: Allahü teâlâ, Mümin suresinin 60. âyetinde (Dua edin, kabul edeyim) buyuruyor. Ama benim dualarım hep boşa gidiyor. Bunun sebebi nedir? CEVAP: Hayır dua boşa gitmez. İki hadis-i şerif meali de şöyledir: (Rabbiniz, elbette hayâ ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp bir şey istedikleri zaman, onların ellerini boş çevirmekten hayâ eder.)[Tirmizi, Ebu Davud] (Allahü teâlâ buyurdu ki: Ey insanoğlu, bana ortak koşmadan kulluk edersen, amelinin karşılığını veririm. Dua istemek senden, kabul edip vermek de bendendir.) [Taberani] Allahü teâlâ, (Duanızı kabul ederim, elinizi boş çevirmem) buyuruyor. Demek ki boşa gitmiyor. Ama bizim isteğimiz olmayınca boşa gittiğini sanıyoruz. Kitaplarda diyor ki: Dua sebebiyle ya günahlar affolur, ya gelecek bir bela önlenir, ya mevcut bir bela kalkar, yahut ahirette büyük sevaba kavuşulur. (Şir’a) Demek ki, dua sayesinde, günahlarımız affediliyor, gelecek bir bela önlenmiş oluyor, mevcut bir bela veya dert kalkıyor yahut dua sebebiyle sevaplara kavuşuyoruz. İki hadis-i şerif meali de şöyledir: (Dua eden, üç şeyden hali değildir: Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, yahut ahirette mükafatını bulur.)[Deylemi] (Kul bir dua ettiği zaman, isteği yerine gelmezse ona bir hasene [sevap] yazılır.)[Dare Kutni] Geciken dua da olur elbette. Onun da hikmetleri vardır. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Mümin dua ettiği zaman, Allahü teâlâ, Cebrail aleyhisselama, “İsteğini hemen yapma, ben onun sesini seviyorum” buyurur. Facir dua edince de, “Bunun isteğini hemen yerine getir, ben onun sesini sevmiyorum” buyurur.) [İbni Neccar] Cenab-ı hak duanın kabulünü geciktirince de çok nimet verecek demektir. Onun için acele edip duam niye kabul olmuyor dememelidir. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: (Biriniz acele edip de “Benim duam kabul olmadı” demedikçe duası kabul edilir.) [Buhari] Gıyabda dua Sual: Haberi olmadan bir arkadaşın arkasından edilen duanın kabul olduğu doğru mu? CEVAP: Evet bir müminin, diğer din kardeşi hakkında gıyabında yaptığı duayı Allah kabul ediyor. Buna gıyabda dua deniyor. Yüze karşı duaya riya karışabilir, ama arkadan olunca sırf Allah rızası için dua edilmiş olur. Allah rızası için yapılan duaları da Allahü teâlâ kabul eder. Din kardeşinin gıyabında dua edince, Allahü teâlâ onun için istediğimiz şeyi önce bize verir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir: (Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O dua edince, bir melek, “Âmin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin” der.)[Müslim, Tirmizi, İbni Mace] (Birinin, diğerinin gıyabında yaptığı dua müstecab olur. Yapılan duaya bir melek “Amin, aynı şeyler sana da olsun” der.) [İbni Ebi Şeybe] (Bir kimse, gıyabında birine dua ederse, melekler, aynı şekilde ona dua ederler.) [Müslim] (En çabuk kabul olunan dua, kişinin din kardeşinin gıyabında ettiği duadır.)[Buhari] (Gizli [gıyabda] yapılan dua aşikârenin 70 misline eşittir.) [Ebuşşeyh] (Allah ile arasında hicab bulunmayan iki dua var. Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin din kardeşinin gıyabında ettiği duadır.) [Taberani] (Bir kimsenin arkadaşının gıyabında yaptığı dua reddedilmez.) [Haraiti] > Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT