BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Prim affı müjdesi

Prim affı müjdesi

Tasarı uyarınca, SSK’nın 6.3, Bağ-Kur’un 21.5 milyar YTL’yi bulan gecikmiş alacaklarına ilk uygulanan yüzde 10’luk faiz oranı yüzde 5’e indirilecek. Prim borçlarına 18 taksitte ödeme imkanı sağlanacak. Daha önce uygulanan hacizler ile alınan teminatlar, ödemeler oranında kaldırılacak.> Yücel Kayaoğlu Sanal kumara vergi Kanun ile sanal kumar, yüzde 20 oranında vergilendirilecek. Sporculara yapılan ödemeler gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışı eğitiminde başarısız olanlara kurumlarına geri dönme imkânı getirilecek. ANKARA - Hükümet, SSK ve Bağ-Kur’luya bayram müjdesi vermeye hazırlanıyor. Hükümetin, Meclis tatile girmeden önce çıkaramadığı prim cezasında indirim ve taksitlendirme kolaylığının yanı sıra, tahsili imkansız hale gelen kamu alacaklarının affına da imkan veren tasarı, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. “Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkine İlişkin Kanun Tasarısı”nın TBMM’de görüşülmesine 25 Ekim Salı günü başlanacak. Tasarının bir çok maddesi Anayasa’ya göre 330 olan nitelikli çoğunluğu gerektirdiğinden AK Parti grup yönetimi milletvekillerini 25-26 ve 27 Ekim’de Ankara’dan ayrılmaması ve buna göre program yapmaları konusunda uyardı. 27.8 milyar YTL tahsil Tasarının en önemli maddesini SSK ve Bağ- Kur’a olan borçların yeniden yapılandırılması oluşturuyor. Tasarıyla SSK’nın 6.3, Bağ - Kur’un 21.5 milyar YTL alacağı yeniden yapılandırma ile tahsil edilmeye çalışılacak. Tasarıya göre 31 Mart 2005 öncesi borçlara uygulanacak kolaylık, SSK primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, Bağ-Kur primi ve sosyal yardım zamlarını kapsayacak. Söz konusu borçlara aylık yüzde 10 yerine yüzde 5 gecikme cezası uygulanacak. Prim borçları 18 taksite bölünecek. Bağ- Kur prim borcunun toplamı üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapmaya ise Bağ - Kur Yönetim Kurulu yetkili olacak. Daha önceki hacizler ile alınan teminatlar ödeme oranında kaldırılacak. SSK borçlarının zam ve faizleri ana para kadar indirilecek ve borcun asıllarına gecikme zammı ya da faiz yerine vade tarihinden itibaren DİE’nin toptan eşya fiyat endeksi oranında artırım yapılacak. Tasarıya göre aracılı ihracat işlemlerinde sahte fatura kullanan imalatçı - tedarikçi firmalarla ilgili cezai yaptırım ‘aracı ihracatçı firmalara’ uygulanmayacak. DİĞER DÜZENLEMELER * HURDA ARAÇ: Hurda haline geldiği halde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçları nedeniyle hurdaya ayrılamayan taşıt araçlarının sahipleri, kayıt ve tescilleri sildirip araçları teslim ederse borç ve cezaları silinecek. * VAKIFLAR: Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazları kiralayanlar, 1 Ocak 2004 öncesi dönemlerine ilişkin kira bedelleri için gelir vergisi stopajı ödemeyecek. Daha önce tahakkuk edilen vergiler, cezaları ve faizleri silinecek. * KADASTRO HARCI: 1 Ocak 2004’den önce yenilenen kadastro işlemlerinden kaynaklanan harçların anapara asılları, 6 ayda ödenirse bunların ceza ve faizleri affedilecek. * MÜTEAHHİTLER: Hükümet, Körfez Krizi döneminde, Irak’tan alacaklarını tahsil edemeyen müteahhit, ihracatçı ve nakliyeci firmalara Eximbank’ın kullandırdığı kredilerin, ödenmeyen anapara ve faizlerini yeniden yapılandıracak. Bakanlar Kurulu bu tür kredilerin faizini sıfıra indirebilecek. * REKABET CEZASI: Rekabet Kurumu soruşturması sonucu para cezası alan şirketler, cezayı 3 ayda ödeyecek. Buna göre, şirketin para cezasına itiraz için açtığı davada, yürütmeyi durdurma istemi reddedilirse, şirket, para cezasının yüzde 25’ini peşin ödeyecek. Kalan yüzde 75 de teminat mektubu vermesi şartıyla, idari yargı kesinleşinceye kadar ertelenecek. * PETROL KUR FARKI: Petrol Kanunu uyarınca yapılması gereken ancak yapılmayan petrol kur farkı alacakları affediliyor. * KUMARA VERGİ: Bilgisayar, internet, interaktif TV, cep telefonu ve benzeri bilişim ortamlarında oynanan bahis ve şans oyunları yurtdışında düzenleniyor olsa bile şans oyunları vergisine tabi olacak. Oran, katılım bedellerinin yüzde 20’si tutarında olacak. * CEZALAR: Vergi cezalarında, hapis cezası 1 yıldan fazla olursa paraya çevrilemeyecek, ertelenemeyecek. * SPORCUYA VERGİ: 31 Aralık 2005 tarihine kadar sporculara yapılan ödemeler gelir vergisinden muaf olacak. Daha sonra bu ücretlere, profesyonel birinci ligde oynayan basketbol ve futbol oynayan futbolculara yüzde 15, ikinci lig sporcularına yüzde 10, diğer sporculara yüzde 5 stopaj tahakkuk ettirilecek. Bakanlar Kurulu, bu oranları birlikte veya ayrı ayrı yüzde 25 oranına kadar artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak. * BANDROL: Sigara ve alkole bandrol ve hologram zorunluluğu getirildi. Uygulanacak bir sistemle üretim bantlarına bir cihaz yerleştirilecek, takip yapılacak. * ORGANİZE SANAYİ: Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri kurulması amacıyla oluşturulan işletmeler, 31 Aralık 2007 tarihine kadar KDV’den muaf olacak. Batıkların vergi borcu TMSF bünyesindeki bankaların, Fon’a devirden önce kalmış vergi borcu, cezaları ve faizlerinin, bu bankalardan tahsil edilmesinden vazgeçiliyor. Fon bankalarından yapılan vergi tahsilatının Hazine’den tahsilat anlamına gelmesi nedeniyle, bu paralar bankaların eski hakim ortaklardan istenecek. Batık bankaların aktifindeki taşınmazlarla, iştirak paylarının satışından doğan kazancın yer alan gayrimenkullerle iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın, bankanın sermayesine eklenen kısmı kurumlar vergisinden, tescil ve tapu harcından ve alınan paralar BSMV’den istisna tutuluyor. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Körfez İşbirliği Fonu’ndan Sel ve Deprem Felaketi Acil yardım Projesi, Marmara Depremi Acil yeniden Yapılandırma Projesi, Türkiye Altyapı ve Kentsel Yeniden Yapılandırma Projesi, Sosyal Riskin Azaltılması Projesi ve Özelleştirme Sosyal Destek Projesi’nin finansmanı için sağlanan kredilerine ilişkin alacakların silinmesi için de Maliye Bakanlığı’na yetki veriliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT