BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tehlikeli madde taşıyana tünel yasağı

Tehlikeli madde taşıyana tünel yasağı

* Radyoaktif madde taşıyanlar, Boğaz köprülerinden geçmeden önce alkol testine tabi tutulacak * Tehlikeli madde taşıyanlar, köprülerden saat 01.00’den sonra 2 güvenlik danışmanıyla geçecek * Bu maddelerle yol alanlar, uzunluğu 200 metreden fazla tünel bulunan yerleri kullanamayacakANKARA - Ulaştırma Bakanlığı, kara yollarında zaman zaman facialara sebep olabilen tehlikeli maddelerin taşınmasına yeni düzen getiriyor. Özellikle boğaz köprülerinden tehlikeli madde yüklü taşıtların geçişleri için yeni şartlar belirlendi. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, üzerinde aylardır çalıştığı yönetmelik taslağına son şeklini verdi. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması uyarınca hazırlanan yönetmeliğin 25 Ağustos 2006 tarihine kadar yürürlüğe sokulması planlanıyor. Yetki belgesi alın Yönetmeliğe göre, karayollarında taşınan tehlikeli maddeler, sınıflara ayrılıyor. Tehlikeli maddeler, patlayıcı maddelere, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş gazlar, tutuşturucu ve yanıcı sıvılar, tutuşturucu ve yanıcı katılar, kendiliğinden yanmaya uygun maddeler, su ile temas ettiğinde tutuşturucu gazlar, yükseltgen, organik, zehirleyici, bulaştırıcı, radyoaktif, aşındırıcı maddeler şeklinde ayrıştırılıyor. Bu maddeler, yönetmeliğin öngördüğü şekilde ambalajlanacak ve taşıtların üzerine buna uygun semboller yapıştırılacak. Yetki belgesi alınmadan tehlikeli madde ve atık taşımacılığı yapılamayacak. Tehlikeli madde taşıyıcıları, insan sağlığına ve çevreye verilecek zararın önlenmesi maksadıyla daha güvenli hattı kullanmak mecburiyetinde olacak. Sızdırmazlık testi Tehlikeli madde taşıyan sürücüler mesleki yeterlik belgesi alacaklar. Tehlikeli madde taşıyıcıları gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrol ve denetimlerin yapılması maksadıyla 5 yıl süreyle verilmiş sertifika sahibi bir ya da birden fazla “Güvenlik Danışmanı” bulunduracak. Tehlikeli madde yüklü birden fazla römork veya yarı römorklar, birbiri arkasına takılarak kullanılmayacak. Araçlarda sürücü kabininin bulunduğu kısımda yangın söndürmeye elverişli en az 2 kilogramlık kuru toz içeren 2’şer adet yangın tüpü bulundurulacak. Taşınan tonaja göre yangın tüplerinin kilogramları artırılacak. Taşıt sürücüsü tehlikeli madde yüklü taşıt üzerinde bulundurulması mecburi etiketler ve levhaların takılmasından sorumlu olacak. Araçların üzerine yapıştırılacak semboller, silinmez ve siyah renkte olacak. Taşıt ekibi, cep feneri, ikaz yeleği ya da elbisesi, koruyucu solunum cihazıyla kişisel koruma aletleri ve donanımları bulunduracak. Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak araçlar sızdırmazlık testinden geçirilecek. > Köprülerden geçişler * Patlayıcı ve radyoaktif madde taşıyanlar hariç, tehlike sınıfına giren her türlü madde yüklü taşıtların Boğaz köprülerinden geçişleri saat 01.00’den sonra her türlü güvenlik tedbirleri alınarak, tehlikeli madde yüklü taşıtların yoğunluğuna göre, taşıtların güvenlik mesafesi içerisinde toplu veya bireysel geçişleri en az 2 güvenlik danışmanının sorumluluğunda sağlanacak. * Patlayıcı madde ve radyoaktif madde taşıyanların boğaz köprülerinden geçişleri ise trafik yükünün hafiflediği ve diğer tehlikeli madde yüklü taşıtların geçişleri sağlandıktan sonra, sürücülerin alkol muayenesiyle diğer her türlü güvenlik tedbirleri alınarak, bir önceki taşıtın köprü geçişi tamamlandıktan sonra en az 1 güvenlik danışmanı sorumluluğunda yapılacak. * Boğaz köprülerinden geçişlerine izin verilen patlayıcı ve radyoaktif maddeler hariç tehlikeli madde sınıfına giren diğer tehlikeli madde yüklü taşıtların yoğunluk durumuna göre en fazla 10 taşıtın toplu halde güvenlik mesafesi içerisinde geçişlerine izin verilecek. > Tünellerden geçişler * Patlayıcı madde ve radyoaktif madde taşıyanlar ile sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtlar, gidecekleri güzergahı belirleyerek, uzunluğu 200 metreden fazla olan tünel bulunan karayolu güzergahını kullanamayacak. * Tünel bulunan güzergahlardan geçişlere, gece saat 01.00’den sonra, Bolu tüneli hariç, başka alternatif güzergah bulunmayan hallerde veya karayolunun coğrafi şartlarının ağırlaşarak tehlikeli bir durum arz etmesi halinde ilgili Valilik sorumluluğunda güvenlik danışmanı ve trafik polisi nezaretinde izin verilecek. > Taşınması yasaklananlar Bazı kimyasalların kara yoluyla taşınması ise yasaklanıyor. Bu maddeler şöyle sıralanıyor: Sarı ve beyaz fosfor içeren fosfor sülfidler, amonyum bromatın karışımları, amonyum klorat ve çözeltileri, amonyum klorür ve çözeltileri, potasyum nitrat karışımları, amonyum permanganat ve sulu çözeltileri, tatranitrometan ile bazı klorik asit karışımları.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94411
  % -0.09
 • 5.9201
  % -0.18
 • 6.5959
  % -0.15
 • 7.6403
  % -0.08
 • 244.537
  % 0.46
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT