BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnanmak ne demek? (1)

İnanmak ne demek? (1)

Sual: Müslüman olmak için Amentü’deki altı esasa inanmak şarttır, ama inanmak ne demektir? CEVAP: İnanmak, görmüş gibi, kabul etmek, tasdik etmek, beğenmek demektir.Sual: Müslüman olmak için Amentü’deki altı esasa inanmak şarttır, ama inanmak ne demektir? CEVAP: İnanmak, görmüş gibi, kabul etmek, tasdik etmek, beğenmek demektir. Bir insanın Müslüman olabilmesi için, iman sahibi olması, yani dinimizin emir ve yasaklarına inanması şarttır. Yalnız inanması da kâfi değildir; bu emirleri beğenmesi ve sevmesi, hepsinin doğru, faydalı olduğuna inanması da, şarttır. Bu da, bir “bilgi” işidir. Yapıp yapmamak ayrı, bunları kabul etmek, beğenmek ve sevmek ayrı şeydir. Yapıp yapmamak günah ve sevapla ilgili, kabul etmek ve beğenmek ise, imanla ilgilidir. İmanın altı esası bir bütün olup, çok önemlidir. Ufak bir şüphe götürmez. İnandığı halde, birini bile beğenmemek kâfirliktir. Amentü’nün manası: Amentü’yü bildiren hadis-i şerif şu mealdedir: (Ben Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, [Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye iman ettim. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederim.) [Buhari, Müslim, Nesai] Allah’a inanmak: Allahü teâlânın varlığına, birliğine, Ondan başka ilah, yaratıcı olmadığına, her şeyi yoktan yarattığına, kalben inanmak, kabul etmek demektir. Âlemlere rahmet olarak gönderdiği, son Peygamberi Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla bildirdiği dinin hepsini kabul etmek, beğenmek demektir. Üç âyet-i kerime meali: (Allah’a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158] ([Hayrın, şerrin, imanın, küfrün ve] Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.) [Zümer 62, Mümin 62] (De ki: Allah ehaddir [bir tektir, eşi ortağı yoktur], sameddir [Herkes, her şey Ona muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Zeval bulmaz, yok olmaz, ezeli ve ebedidir], doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey Ona denk değildir.) [İhlas 1-4] Meleklere inanmak: Melekler nurani, akıl ve irade sahibidir. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Hepsinin günahsız, emin olduğunu kabul etmek, tasdik etmek, yaptıkları işleri beğenmek şarttır. Üç âyet-i kerime meali: (Asıl iyilik; Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere inanmaktır.) [Bekara 177] (Onlar gayba [Allah’a, meleklere, Cennete, Cehenneme görmeden] inanırlar.) [Bekara 3] (Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar.) [Necm 27] (Gayrimüslimler, melekleri dişi yani kadın olarak gösteriyorlar. Böyle inananların ahirete inanmadıkları, inanıyoruz deseler de, inançlarının batıl ve bozuk olduğu bildiriliyor.) Kitaplara inanmak: Zebur, Tevrat, İncil, Kur’an ve diğer kitapların Allahü teâlâ tarafından gönderildiğine, hepsinin hak olduğuna, ancak son kitap Kur’an-ı kerim ile diğerlerinin, [hiçbirisi değişmemiş bile olsa] Allahü teâlâ tarafından nesh edildiğine, yani yürürlükten kaldırıldığına iman etmek, böyle olduğunu kabul etmek demektir. Ayrıca, Kur’an-ı kerimden önceki kitapların insanlar tarafından değiştirildiğini, Allah kelamı olmaktan çıktıklarını bilmek, bunu kabul ve tasdik etmek demektir. Bir âyet-i kerime meali: (Onlar, sana indirilene [Kur’ana], senden önceki kitaplara iman ederler.) [Bekara 4] (Devamı var) > Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29 www.dinimizislam.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT