BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oğuz: Erçel ile hemfikiriz

Oğuz: Erçel ile hemfikiriz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Okan Oğuz, Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanan para programının hedefleri konusunda hemfikir olduklarını ifade ederek, 12 aylık kur hedefinin gelişmeler izlenerek 3’er aylık dönemler itibariyle gözden geçirilmesini, gerekirse revize edilebileceğinin açıklanmasını önerdi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Okan Oğuz, Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanan para programının hedefleri konusunda hemfikir olduklarını ifade ederek, 12 aylık kur hedefinin gelişmeler izlenerek 3’er aylık dönemler itibariyle gözden geçirilmesini, gerekirse revize edilebileceğinin açıklanmasını önerdi. TİM ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından organize edilen 1999 yılının son İhracat Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışında konuşan TİM Başkanı Okan Oğuz, 2000’li yıllara damgasını vuracak yeni ticaret düzeninin, Türkiye’nin G-20 grubuna dahil edilmesinin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ortaya çıkan yeni sürecin, Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık ve istikrar programının bir parçası olan Merkez Bankası’nın açıkladığı para programının, “Türkiye’yi yeni bir yol ayrımına getirmiş, önemli gelişmeler” olduğunu vurguladı. Türkiye’nin dışarıdan nasıl göründüğünün en fazla ihracatçıları ilgilendirdiğini kaydeden Oğuz, ihracatta ülke imajının firma ve ürün imajı kadar önemli bir faktör olduğunu söyledi. Para programý  Para programýnýn ekonomiye çeki düzen verilmesiyle ilgili olduðunu ve esas olarak enflasyonun aþaðý çekilmesini hedeflediðini kaydeden Okan Oðuz, “Sayýn Gazi Erçel ile programýn hedefleri konusunda hemfikiriz. Ancak programýn çok hassas dengeler üzerine kurulmuþ olduðunu, döviz politikasýnýn ciddi riskler içerdiðini belirtmek istiyorum. Kurlarýn önceden açýklanmasý ve hedeflenen enflasyon oraný baz alýnarak baský altýnda tutulmasýnýn, dýþ ticaret üzerindeki etkisinin iyi hesap edilmesi gerekir. Çünkü ihracata dönük üretimi ve sonuçta ihracatý olumsuz yönde etkilerseniz programýn baþarýlý olma þansý da azalýr. Bunun için þu öneride bulunmak istiyorum, 12 aylýk kur hedefi geliþmeler izlenerek 3’er aylýk dönemler itibariyle gözden geçirilmeli, gerekirse revize edilebileceði açýklanmalýdýr” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT