BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHP hep aynı

CHP hep aynı

CHP, dün ne ise bugün de o. CHP, demokrasi tarihimiz boyunca bir gün olsun milletin yanında yer almadı.CHP, dün ne ise bugün de o. CHP, demokrasi tarihimiz boyunca bir gün olsun milletin yanında yer almadı. Yani millet için olmadı; mütemadiyen millete rağmen yaşadı. Millete rağmen politikalar (politikasızlıklar) üretti! Gerçekte, CHP’nin muhalefeti mevcut iktidarlara olmayıp bizzat milletin kendisinedir. Bundan dolayıdır ki, CHP bir türlü demokrat olamamaktadır. Milletin değer yargılarını paylaşmamaktadır; bilakis onlara sırt dönmektedir. Hatta zaman zaman bunlarla çatışmaktadır. Bu durum ise, CHP’yi milletten uzaklaştırmaktadır. Bunu bilen CHP de iktidarı sandıkta değil, başka yerlerde aramaktadır. Geçenlerde CHP’li bir milletvekili Meclis kürsüsüne çıkıp, 1939-1950 arası İnönü yönetimini eleştiren bir iktidar milletvekiline sözde cevap verdi. Hayretler içerisinde, ağzım açık dinledim. Türk insanı için yüzkarası olan bu dönemi neredeyse göklere çıkardı. Sanırsınız böyle bir mutlu devir ne geldi; ne de gelir! Halbuki o devirde millet tam bir perişanlık içinde idi. Ekmek bile karne ile veriliyordu. O günlerin nüfus cüzdanlarını taşıyanlar, bezi, gazı, tuzu vb. ancak vesika ile ve son derece mahdut miktarda edinebilirlerdi. Halk arasında ayırım yapılır, şeker memura kuruşla verilirken, halka birkaç lira karşılığında satılırdı. “Varlık vergisi”ni ödeyemeyen gayr-i müslim vatandaşlar, Aşkale’ye sürgüne gönderilip taş kırdırılırdı. Kendi halkına da “yol vergisi” adı altında ödeyemeyecekleri vergiler koydu. Bu vergiyi ödeyemeyenleri ise, topluca yol inşaatlarında taş kırma işlerinde kullandı ki, bu hâl, “SS Kampları”nı andırıyordu. O devirde milletimiz sıtmadan kırılmıştır. Sebebi “kinin” yokluğudur. Aynı şekilde bit ve pire her yanı kaplamıştı. Sebep “DDT” yokluğu idi! Evlerdeki ve otellerdeki yataklar samandan yapılabilirdi. Pamuk ise İnönü’nün kardeşi “Kambur Rıza”nın tekelinde idi! Bir yere düğüne gideceksen, giyinmek gerekmektedir. Oysa, üst-baş, ayakkabı kimsede yoktu. Bunlar belirli kişilerde, üstelik ayrı ayrı tedarik edilerek giyilir ve öylece düğünlere iştirak edilebilirdi. Ayakkabı nerede? Milletin kahir ekseriyeti çarık giyiyordu. Her şeyden önemlisi milletin aşı kaynamıyordu. Koskoca bir millet aç biilaçtı. Milletin karnı, ancak DP iktidarında merhum Menderes’in gününde doyabildi. Bu denli bir sefalet dönemini ballandıra ballandıra anlatabilen CHP’liye cevap vermeye elbette değmez. Ama görülen o ki; CHP ve CHP’li dün ne ise bugün de aynı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT