BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devlet sırrına tanımlama

Devlet sırrına tanımlama

Devlet sırrı kavramı açıklığa kavuşuyor. Hangi bilgi ve belgelerin devlet sırrı olduğuna, kurulacak “Devlet Sırrı Kurulu” karar verecek. Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.> ANKARA Devlet sırrı kavramı açıklığa kavuşuyor. Hangi bilgi ve belgelerin devlet sırrı olduğuna, kurulacak “Devlet Sırrı Kurulu” karar verecek. Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarı, devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi ve belgeler ile diğer gizli bilgi ve belgelerle ilgisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerine ait gizlilikler, tasarı kapsamı dışında tutuluyor. Bilgi ve belgelerin, hangi durumlarda devlet sırrı olarak nitelendirilebileceğini belirleyen tasarı, “Devlet sırrı” kavramına tanımlama getiriyor. Buna göre, “Açıklanması veya öğrenilmesi, devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike oluşturacak ve bu nedenlerle niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgeler” devlet sırrı tanımına giriyor.
Kapat
KAPAT