BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sünnetleri özürsüz terk etmek

Sünnetleri özürsüz terk etmek

Sual: Sünnet kılarken kazaya da niyet edince, sünnet de kılınmış oluyor. Hiç sünnet kılmamak günah olmaz mı? CEVAP: Bu hususta din kitaplarımızda bildiriliyor ki:Sual: Sünnet kılarken kazaya da niyet edince, sünnet de kılınmış oluyor. Hiç sünnet kılmamak günah olmaz mı? CEVAP: Bu hususta din kitaplarımızda bildiriliyor ki: 1- İbni Hümam buyuruyor ki: Sünnetleri kılmamak, sevablarına ve yüksek derecelere kavuşmamaya sebep olur. (Cevhere, Dürr-ül-münteka, Redd-ül muhtar, Tahtavi) 2- Müekked ve gayri müekked sünnetleri terk etmek günah olmaz. Bunları terk eden, yalnız sevablarına ve yüksek derecelere kavuşamaz ve azarlanır. (Halebî-yi sagir) 3- Sabahın sünneti çok faziletli olmasına rağmen, kılmayan için, bir ceza bildirilmedi. (Tahavi) 4- Sünnetleri özürsüz terk eden, günaha girmezse de, sorguya çekilip, azarlanır. (S. Ebediyye) Birkaç hadis-i şerif meali: (En faziletli cihad farzları ifadır.) [İ.Ahmed] (Herkes nafileyle meşgul iken, farzları yapmaya çalışın!) [Miftah-ün-necat] (Allah’a farzla yaklaşıldığı gibi, hiçbir şeyle yaklaşılamaz.) [Beyheki] (Kaza namaz borcu olanın nafile namazı kabul olmaz.) [Dürret-ül fahire] Saçları dağınık biri gelip, sordu: Ya Resulallah, İslam nedir? Resulullah efendimiz, (Günde beş vakit namaz kılmaktır) buyurdu. Tekrar sordu: Beşten fazla değil mi? (Hayır, nafile kılmak isteyen kılabilir. Bir de yılda bir ay ramazan orucu vardır.) Bundan başka, oruç yok mu? (Nafile olarak tutmak isteyen tutabilir. Bir de zengin için malının zekâtı vardır.) Bundan fazlası var mıdır? (İsteyen nafile sadaka verebilir.) Vallahi bundan ne fazla, ne de noksan yaparım. (Bunları yapan mümin, kurtuluşa erer) buyurdu. (Buhari, Müslim) [Bazı âlimler, bu hadis-i şerife istinaden, nafileler yapılmasa da, sünnetler kılınmasa da, günah olmayacağını bildirmişlerdir.] Hazret-i Ebu Bekir buyurdu ki: Farz borcu olanın, nafile ibadeti kabul olmaz. (Kitab-ül Harac) İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: Nafilenin farz yanındaki değeri, okyanus yanında bir damla değildir. (1/260) Nafile ibadet, bir farzı terk etmeye sebep olursa ibadet olmaz, zararlı olur. (1/123) Abdülkadir-i Geylani hazretleri buyurdu ki: (Farz namaz borcu olanın nafilesi kabul olmaz) hadis-i şerifi gösteriyor ki, farz borcu varken nafileyle meşgul olmak ahmaklıktır. Kaza borcu olanın nafile kılması, borçlunun alacaklıya hediye götürmesine benzer ki, kabul olmaz. Mümin, bir tüccara benzer. Farzlar sermayesi, nafileler kazancıdır. Sermaye kurtarılmadan kâr olmaz. (Fütuh-ul-gayb m.48) Farzı geciktirmek de büyük günahtır. Sünnet veya nafile kılarak farzı geciktirmemeli. Sünnetleri kılarken kazaya da niyet ederek, kaza borcunu da ödemeye çalışmalıdır. (Nevadir-i fıkhıyye) Tel: 0 212 - 454 38 20 Faks: 0 212 - 454 38 29 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT