BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Haramını helâle tebdil eyle!”

“Haramını helâle tebdil eyle!”

Umman diyarında bir kimse pişmanlık içinde gelip; Yâ Resûlallah! Ben, saz dinlemeğe, şarap içmeğe ve kadına düşkün bir kimseyim.Umman diyarında bir kimse pişmanlık içinde gelip; Yâ Resûlallah! Ben, saz dinlemeğe, şarap içmeğe ve kadına düşkün bir kimseyim. Üzerimize kıtlıklar musallat oldu; mallarımız zayi oldu, zürriyetlerimiz ve umutlarımız zayıf ve zebun oldu. Benim çocuğum da yoktur. Hak teâlâya dua eyle, bende olan hırs ve fücuru giderip bana hayâ versin ve çocuk ihsan eylesin, dedi. Resûlullah efendimiz dua edip: - Allahım, onun sevincini Kur’an okumaya, haramını helâle tebdil eyle, ona hayâ ver ve çocuk bağışla, diye dua etti. Hak teâlâ , o kimseden hâleti giderdi, Umman diyarına ucuzluk verdi ve bir de oğul ihsan etti.. *** Cerîr hazretleri, at üzerinde oturmaya kadir değildi. Âlemlerin hocası efendimiz: - Allahım, onu sâbit kıl, hâdi ve mehdî, doğru yola götüren ve doğru yolda giden eyle, diye dua etti. Artık attan düştüğü vâki olmadı. *** Sa’d bin Ebî Vakkas için: “Allahım, onun duasını kabul et”, diye dua etti. Ondan sonra Sa’d, duası kabul olunan bir kişi olmuştur. Resûlullah efendimiz, Abdurrahman bin Avf hazretlerine bereketle dua etti. Hak teâlâ hazretleri, ona o kadar mal ve giyecek verdi ki, Abdurrahman: “Eğer bir taşı kaldırsam altında altın ve gümüş bulacağımı umardım”, dedi. Miras kalan altını kazmalarla çıkardılar. Hattâ çıkarıncaya kadar nicelerinin elleri kabardı. Dört hanımı vardı, her birisine seksen bin altın düştü. Hayatında ettiği fazla sadakalardan başka elli bin de vefatından sonra tasadduk edilmesini vasiyet etmiştir. Bir gün otuz köle azad etti. Bir kere yedi yüz deveyi yükleri ve bütün takımlarıyle tasadduk etmiştir. Bu kadar çok malı Fahr-i Âlem hazretleri’nin duası bereketiyle ticaretten kazanmıştı. Bir kere malından dört bin altın sadaka verdi. Sonradan Hak teâlâ hazretleri öyle verdi ki, bir kere de kırk bin altın tasadduk etti. Ondan sonra fisebilillah gâzilere beş yüz at verdi. Sonra yine fisebilillah beş yüz deve verdi. Yarın: Resulullahın ibadetleri
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT