BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Komadan uyanan adam katili gösterdi ve öldü

Komadan uyanan adam katili gösterdi ve öldü

İtal­ya’nın Si­cil­ya ada­sın­da, ba­şın­dan dört kur­şun­la vu­ru­la­rak ko­ma­ya gi­ren bir ki­şi­nin uya­na­rak, sal­dır­ga­nı gös­ter­di­ği ve son­ra da öl­dü­ğü bil­di­ril­di.İtal­ya’nın Si­cil­ya ada­sın­da, ba­şın­dan dört kur­şun­la vu­ru­la­rak ko­ma­ya gi­ren bir ki­şi­nin uya­na­rak, sal­dır­ga­nı gös­ter­di­ği ve son­ra da öl­dü­ğü bil­di­ril­di. So­kak­ta vu­ru­lan An­to­ni­no Tri­po­li (66) has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. 10 gün ko­ma­da ka­lan Tri­po­li ani­den uyan­dı. Tri­po­li, ko­nu­şa­ma­dı­ğı için po­lis­le­rin so­ru­la­rı­na baş ha­re­ket­le­riy­le ce­vap ver­di. Po­lis­le­rin Tri­po­li’ye ye­ğe­ni­nin fo­toğ­ra­fı­nı gös­ter­di­ği ve ada­mın ­da ha­re­ket­le­riy­le te­ti­ği çe­ke­nin bu ki­şi ol­du­ğu­nu te­yit et­tik­ten bir­kaç da­ki­ka son­ra öl­dü­ğü bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT