BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Terhisine 3 ay kala şehit oldu

Terhisine 3 ay kala şehit oldu

İs­tan­bul Kurt­köy Ha­va­ala­nı’nda gö­rev­li olan Jan­dar­ma er Fa­tih Bül­bül, tra­fik ka­za­sı so­nu­cu şe­hit ol­du.İs­tan­bul Kurt­köy Ha­va­ala­nı’nda gö­rev­li olan Jan­dar­ma er Fa­tih Bül­bül, tra­fik ka­za­sı so­nu­cu şe­hit ol­du. Fa­tih Bül­bül, nö­bet mev­zi­si­ni de­ğiş­tir­mek için kar­şı mev­zi­iye ge­çer­ken ani­den ge­len bir ara­cın çarp­ma­sı so­nu­cu şe­hit ol­du. Ka­za­da ağır ya­ra­la­na­rak has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan Fa­tih Bül­bül, bü­tün mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Fa­tih Bül­bül’ün ter­hi­si­ne 3 ay kal­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bül­bül’ün Gü­mü­şü­ha­ne’de­ki ai­le­si acı ha­ber­le yı­kıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT