BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyükşehir Belediyesinin “Anılarla İstanbul” kitabı okurlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesinin “Anılarla İstanbul” kitabı okurlarla buluştu

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür A.Ş’nin o­kur­la bu­luş­tur­du­ğu “A­nı­lar­da İs­tan­bul” ki­ta­bı, şeh­rin ta­nın­mış “yüz”le­ri­nin kent­le il­gi­li a­nı­la­rı­nı bir a­ra­ya ge­tir­di.> İS­TAN­BUL İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür A.Ş’nin o­kur­la bu­luş­tur­du­ğu “A­nı­lar­da İs­tan­bul” ki­ta­bı, şeh­rin ta­nın­mış “yüz”le­ri­nin kent­le il­gi­li a­nı­la­rı­nı bir a­ra­ya ge­tir­di. Ki­tap­ta; Ay­dın Boy­san, Cü­neyt Ar­kın, Do­ğan Hız­lan, P­rof. Dr. Du­rul Ö­ren, E­diz Hun, Ek­rem Du­man­lı, Er­gun Ba­ba­han, E­rol Gü­nay­dın, Fa­tih Er­koç, Ga­zan­fer Öz­can, P­rof. Dr. Fa­ruk Ka­ra­do­ğan, Hak­kı Dev­rim, Ha­lit Kı­vanç, A. Ha­luk Dur­sun, Hül­ya Koç­yi­ğit, P­rof. Dr. Hüs­rev Ha­te­mi, İ­nan-­Su­na Kı­raç, İs­ken­der Pa­la, Meh­met A­li Bi­rand, Meh­met Al­tan, P­rof. Dr. Me­sut Par­lak, Mu­rat Yal­çın­taş, Müj­dat Ge­zen, Ne­bil Öz­gen­türk, Nev­ra Se­rez­li, Ni­lü­fer, Os­man Sı­nav, O­ya Ec­za­cı­ba­şı, Rah­mi Koç, Se­ma­vi E­yi­ce, Se­zen Ak­su, Su­nay A­kın, Tür­kan Sa­ban­cı ve Tür­kan Şo­ray’ın a­nı­la­rı yer a­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT