BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Topuklu ve sivri burun ayakkabı kaza yaptırıyor

Topuklu ve sivri burun ayakkabı kaza yaptırıyor

Yük­sek to­puk­lu, siv­ri bu­run­lu, ip­li ayak­ka­bı ve par­mak ara­sı ter­lik­ler­le oto­mo­bil kul­la­nan ka­dın­la­rın, ken­di­le­ri­nin ya­nı sı­ra baş­ka in­san­la­rın da ka­za ge­çir­me ris­ki­ni art­tır­dı­ğı açık­lan­dı.Yük­sek to­puk­lu, siv­ri bu­run­lu, ip­li ayak­ka­bı ve par­mak ara­sı ter­lik­ler­le oto­mo­bil kul­la­nan ka­dın­la­rın, ken­di­le­ri­nin ya­nı sı­ra baş­ka in­san­la­rın da ka­za ge­çir­me ris­ki­ni art­tır­dı­ğı açık­lan­dı. İn­gil­te­re’de ya­pı­lan araş­tır­ma­ya gö­re, bu ka­dın­la­rın 4’te 3’ünün ha­ya­tı­nı teh­li­ke­ye at­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ka­dın­la­rın 75’inin ayak­ka­bı­sı çık­tı­ğı için ve­ya to­pu­ğu­nun, pe­dal­la­rın al­tı­na ya da üs­tü­ne sı­kış­tı­ğı için ka­za yap­tı­ğı­nı iti­raf et­ti­ği de be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT