BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kaplanların aile pozu!

Kaplanların aile pozu!

İn­gil­te­re’de­ki bir hay­va­nat bah­çe­sin­de bu­lu­nan di­şi kap­lan ve 3 yav­ru­su bü­yük il­gi gö­rü­yor. Sı­cak­la­rı fır­sat bi­len kap­lan ai­le­si açık ha­va­nın key­fi­ni çı­ka­rır­ken, zi­ya­ret­çi­le­re böy­le poz ver­di­ler.İn­gil­te­re’de­ki bir hay­va­nat bah­çe­sin­de bu­lu­nan di­şi kap­lan ve 3 yav­ru­su bü­yük il­gi gö­rü­yor. Sı­cak­la­rı fır­sat bi­len kap­lan ai­le­si açık ha­va­nın key­fi­ni çı­ka­rır­ken, zi­ya­ret­çi­le­re böy­le poz ver­di­ler. Vah­şi hay­van­la­rın uy­sal­lı­ğı kar­şı­sın­da şa­şı­ran hay­van­se­ver­ler de bol bol dek­lan­şö­re bas­tı...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT