BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Continental’ın gözü liderlikte

Continental’ın gözü liderlikte

25 mil­yar ci­ro­su ve 150 binden faz­la ça­lı­şa­nı ile Av­ru­pa­’nın bir nu­ma­ra­lı oto­mo­bil te­da­rik fir­ma­sı Con­ti­nen­tal, Tür­ki­ye dis­tri­bü­tö­rü Oto­mo­tiv Las­tik­le­ri Tev­zi A.Ş.’yi (Ol­taş) sa­tın al­ma­sı­nın ar­dın­dan he­de­fi­ni bü­yüt­tü.25 mil­yar ci­ro­su ve 150 binden faz­la ça­lı­şa­nı ile Av­ru­pa­’nın bir nu­ma­ra­lı oto­mo­bil te­da­rik fir­ma­sı Con­ti­nen­tal, Tür­ki­ye dis­tri­bü­tö­rü Oto­mo­tiv Las­tik­le­ri Tev­zi A.Ş.’yi (Ol­taş) sa­tın al­ma­sı­nın ar­dın­dan he­de­fi­ni bü­yüt­tü. Con­ti­nen­tal Tür­ki­ye Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Jac­qu­es Humb­let, “Pa­zar pa­yı­mı­zı üç kat ar­tı­ra­rak Tür­ki­ye­’nin bir nu­ma­ra­sı ola­ca­ğız. Av­ru­pa­’nın li­der mar­ka­la­rıy­la sağ­lam or­tak­lık­la­rı­mız, 13.900 ye­rel da­ğı­tım ağı­mız va­r” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT