BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DEVRİM ARABALARI

DEVRİM ARABALARI

Bun­dan 4 yıl ön­ce fil­min yö­net­me­ni Tol­ga Ör­nek’in eli­ne Ay­dın En­gin’in bir ya­zı di­zi­si ge­çer. Ya­zı­da “Dev­rim”in hi­ka­ye­si an­la­tıl­mak­ta­dır.Bun­dan 4 yıl ön­ce fil­min yö­net­me­ni Tol­ga Ör­nek’in eli­ne Ay­dın En­gin’in bir ya­zı di­zi­si ge­çer. Ya­zı­da “Dev­rim”in hi­ka­ye­si an­la­tıl­mak­ta­dır. Tol­ga Ör­nek pro­je­yi bü­tü­nüy­le araş­tır­ma­ya ko­yu­lur ve ka­me­ra ar­ka­sı­na ge­çer... İlk yer­li oto­mo­bil Dev­rim’in an­la­tıl­dı­ğı fi­lim­de, za­ma­nın Dev­let Baş­ka­nı Ce­mal Gür­sel’in em­riy­le kol­la­rı sı­va­yan TCDD mü­hen­dis­le­ri ve iş­çi­le­ri­nin 130 gün­de ara­ba üret­me­si ko­nu edili­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT