BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Astsubay tutuklandı

Astsubay tutuklandı

İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­da ma­li he­sap­lar­da ya­pı­lan in­ce­le­me­ler son­ra­sı yak­la­şık 1 mil­yon YTL’lik yol­suz­luk yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le Jan­dar­ma Kı­dem­li Ma­li­ye Üst­ça­vuş Ö.F.Ç, Kars’ın Sa­rı­ka­mış il­çe­sin­de bu­lu­nan As­ke­ri Mah­ke­me­ye çı­kar­tıl­dı.> AR­DA­HAN İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­da ma­li he­sap­lar­da ya­pı­lan in­ce­le­me­ler son­ra­sı yak­la­şık 1 mil­yon YTL’lik yol­suz­luk yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le Jan­dar­ma Kı­dem­li Ma­li­ye Üst­ça­vuş Ö.F.Ç, Kars’ın Sa­rı­ka­mış il­çe­sin­de bu­lu­nan As­ke­ri Mah­ke­me­ye çı­kar­tıl­dı. Mah­ke­me, Ö.F.ǒnin tu­tuk­lan­ma­sı­na ka­rar ver­di. Ma­li he­sap­lar­da­ki yol­suz­luk se­be­biy­le so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT