BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kamyonet sürücüsü çarpıp kaçtı

Kamyonet sürücüsü çarpıp kaçtı

Kon­ya’da mey­da­na ge­len t­ra­fik ka­za­sın­da kar­şı­dan kar­şı­ya ge­çer­ken kam­yo­ne­tin çarp­tı­ğı bir ki­şi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, kam­yo­net sü­rü­cü­sü o­lay ye­rin­den kaç­tı.> ­Mu­zaf­fer Çağ­lı­ya­ner KON­YA İ­HA ­Kon­ya’da mey­da­na ge­len t­ra­fik ka­za­sın­da kar­şı­dan kar­şı­ya ge­çer­ken kam­yo­ne­tin çarp­tı­ğı bir ki­şi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, kam­yo­net sü­rü­cü­sü o­lay ye­rin­den kaç­tı. ­Kon­ya Ka­ra­man çev­re yo­lun­da iş ye­rin­den ar­ka­da­şıy­la çı­kan Fa­ruk Zor­lu (16), e­ve git­mek i­çin kar­şı­dan kar­şı­ya geç­mek is­ter­ken p­la­ka­sı a­lı­na­ma­yan bir kam­yo­ne­tin çarp­ma­sı so­nu­cu o­lay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Zor­lu’ya çar­pan kam­yo­ne­tin sü­rü­cü­sü o­lay ye­rin­den ka­çar­ken ka­za­yı ha­ber a­lan ba­ba A­li Zor­lu o­lay ye­rin­de si­nir k­riz­le­ri ge­çir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT