BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Başbakan için asılan afişleri indirdi

Başbakan için asılan afişleri indirdi

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Tun­ce­li’ye bu­gün ger­çek­leş­ti­re­ce­ği ge­zi ön­ce­si AK Par­ti İl Teş­ki­la­tı ve Va­li­lik ta­ra­fın­dan cad­de­le­re ası­lan “Sa­yın Baş­ba­ka­nım, Na­zı­mi­ye Sağ­lık Oca­ğı için te­şek­kür ede­riz”, “Sa­yın Baş­ba­kan ken­ti­mi­ze hoş gel­di­niz” me­saj­la­rı­nın yer al­dı­ğı pan­kart­lar DTP’li be­le­di­ye ta­ra­fın­dan in­di­ril­di.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Tun­ce­li’ye bu­gün ger­çek­leş­ti­re­ce­ği ge­zi ön­ce­si AK Par­ti İl Teş­ki­la­tı ve Va­li­lik ta­ra­fın­dan cad­de­le­re ası­lan “Sa­yın Baş­ba­ka­nım, Na­zı­mi­ye Sağ­lık Oca­ğı için te­şek­kür ede­riz”, “Sa­yın Baş­ba­kan ken­ti­mi­ze hoş gel­di­niz” me­saj­la­rı­nın yer al­dı­ğı pan­kart­lar DTP’li be­le­di­ye ta­ra­fın­dan in­di­ril­di. Er­do­ğan’ın Tun­ce­li’ye bu­gün yap­ma­yı plan­la­dı­ğı ge­zi­ye sa­at­ler ka­la kent­te gü­ven­lik ted­bir­le­ri en üst se­vi­ye­ye çı­ka­rı­lır­ken, dün ak­şam sa­at­le­rin­de te­rör ör­gü­tü PKK men­sup­la­rı, Esen­te­pe Ma­hal­le­si üze­rin­de bu­lu­nan K-3 Özel Ha­re­kat Po­li­si nok­ta­sı­na uzun nam­lu­lu si­lah­lar­la ateş aç­tı. Te­rö­rist­le­rin sal­dı­rı­sı­na gü­ven­lik güç­le­ri­nin kar­şı­lık ver­me­si üze­ri­ne ça­tış­ma çık­tı. Çatışada 4 teröristten 2’sinin yaralandığı bildirildi. Çatışma geç saatlere kadar sürdü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT