BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ANKARA gol oldu yağdı

ANKARA gol oldu yağdı

An­ka­ras­por, Ko­ca­elis­por’u ikin­ci ya­rı­da bul­du­ğu gol­ler­le 4-0 mağ­lup et­ti. 38’de Meh­met Ça­kır’ın kul­lan­dı­ğı ser­best atış­ta, son do­ku­nan De Nig­ris, An­ka­ras­por’u 1-0 öne ge­çir­di.VURAL TRİBÜNDE İZLEDİ An­ka­ras­por, Ko­ca­elis­por’u ikin­ci ya­rı­da bul­du­ğu gol­ler­le 4-0 mağ­lup et­ti. 38’de Meh­met Ça­kır’ın kul­lan­dı­ğı ser­best atış­ta, son do­ku­nan De Nig­ris, An­ka­ras­por’u 1-0 öne ge­çir­di. 46’da Meh­met Ça­kır’ın sağ ka­nat­tan or­ta­sın­da ters bir vu­ruş ya­pan Tu­to­riç, me­şin yu­var­la­ğı ken­di ağ­la­rı­na gön­der­di. 2-0. 60’da hız­lı ge­li­şen An­ka­ras­por ata­ğın­da Meh­met Ça­kır, ta­kı­mı­nı üç fark­lı üs­tün­lü­ğe ta­şı­dı: 3-0. Per­de­yi ka­pa­tan gol ise 73’te ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan vur­du­ğu şut­la to­pu 4. defa Ko­ca­eli ağ­la­rı­na gön­de­ren Meh­met Ça­kır’dan gel­di: 4-0. PFDK ta­ra­fın­dan 3 maç ce­za ve­ri­len Ko­ca­elis­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Yıl­maz Vu­ral, ta­kı­mı­nı tri­bün­den ta­kip et­ti. > En­gin KO­CA­BI­YIK-An­ka­ra (İHA) Ye­ni­kent A­SAŞ S­ta­dı, 25 E­kim 2008 >> ANKARASPOR 4 Se­necky 6 Er­han 6 ­Mu­ham­met 7 E­diz 6 U­ğur 6 Ö­zer 7 (A­nıl dk.83) ? ­Hür­ri­yet 6 T­he­o 7 ­Meh­met Ça­kır 8 ­Ne­ca 7 (A­dem dk.65) 5 ­De Nig­ris 7 (Meh­met Öz­de­mir dk.65) 5 Ra­ma­zan ­Ba­tak ­Bi­lal ­Ko­na­te T.D. Ay­kut Ko­ca­man >> KOCAELİ 0 ­Kı­lı­çars­lan 3 ­Mu­sa 5 ­Tu­to­riç 3 ­Tol­ga 4 ­Vol­kan 4 ­Bü­lent 5 ­Se­ma­vi 4 ­Ke­mal 4 ­Ser­dar 4 (M.Ha­cı­oğ­lu dk.67) 4 ­Ser­hat 4 (A.Dur­sun dk.76) 4 ­Ta­ner 4 (Jest­ro­viç dk.67) 3 Me­tin Al­del­ko­viç ­Ham­za U­fuk T.D. ­Yıl­maz Vu­ral GOL­LER: De Nig­ris (dk.38), Tu­to­riç (dk.46 k.ka­le­si­ne), Meh­met Ça­kır (dk.60 ve 73) HA­KEM­LER: Su­at Ars­lan­bo­ğa, Ser­dar Di­ya­din, E­min Yıl­dı­rım
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT