BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ÜNİVERSİTELİLER maden işçisi olmak için DİREK TAŞIDI

ÜNİVERSİTELİLER maden işçisi olmak için DİREK TAŞIDI

Zon­gul­dak’ta, Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu­na (TTK) alı­na­cak 3 bin iş­çi ara­sın­da ola­bil­mek için baş­vu­ru­da bu­lu­nan 37 bin 196 ki­şi­ye yö­ne­lik 10 Ka­sım­da so­na ere­cek mü­la­kat­la­ra baş­lan­dı.Zon­gul­dak’ta, Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu­na (TTK) alı­na­cak 3 bin iş­çi ara­sın­da ola­bil­mek için baş­vu­ru­da bu­lu­nan 37 bin 196 ki­şi­ye yö­ne­lik 10 Ka­sım­da so­na ere­cek mü­la­kat­la­ra baş­lan­dı. Mü­la­kat­ta, ma­den di­re­ği ta­şı­yan, kaz­ma, kü­rek ve bal­ta­yı na­sıl kul­lan­dık­la­rı test edi­len aday­la­rın, avuç iç­le­ri­nin de işe uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­dı. Ara­la­rın­da üni­ver­si­te me­zu­nu da bu­lu­nan aday­lar, uzun­luk­la­rı 2 met­re­yi bu­lan ma­den di­rek­le­ri­ni de ta­şı­ma­ya ça­lış­tı. TTK yet­ki­li­le­ri, aday­la­ra çe­şit­li so­ru­lar sor­duk­la­rı­nı, tor­pi­lin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Ma­den­ci ol­mak için baş­vu­ran­la­rın 1160’ı üni­ver­si­te, 12 bin 352’si li­se, 8 bin 902’si or­ta ve 14 bin 782’si ilk­okul me­zu­nu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95467
  % 1.47
 • 4.7562
  % -0.77
 • 5.5794
  % -0.59
 • 6.2578
  % -0.5
 • 188.328
  % -0.84
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT