BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bela Bartok eserleriyle Eskişehir’de

Bela Bartok eserleriyle Eskişehir’de

Tür­ki­ye’de de Ah­met Ad­nan Say­gun ile halk mü­zi­ği der­le­me­le­ri ya­pan Ma­car bes­te­ci Be­la Bar­tok’un, iki pi­ya­no, iki per­küs­yon ve or­kes­tra için ya­zıl­mış kon­çer­to­su, Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Es­ki­şe­hir’de ilk de­fa ses­len­di­ri­le­cek.Tür­ki­ye’de de Ah­met Ad­nan Say­gun ile halk mü­zi­ği der­le­me­le­ri ya­pan Ma­car bes­te­ci Be­la Bar­tok’un, iki pi­ya­no, iki per­küs­yon ve or­kes­tra için ya­zıl­mış kon­çer­to­su, Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Es­ki­şe­hir’de ilk de­fa ses­len­di­ri­le­cek. Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si Kon­ser Sa­lo­nun­da 30 Ekim Per­şem­be gü­nü dü­zen­le­ne­cek kon­ser­de, per­küs­yon­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı ile An­ka­ra Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si Or­kes­tra­sı sa­nat­çı­la­rı da sah­ne ala­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT