BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Okul müdürü miras kurbanı

Okul müdürü miras kurbanı

İl­köğ­re­tim oku­lu mü­dü­rü, ağa­be­yi ta­ra­fın­dan bı­çak­la öl­dü­rül­dü.İl­köğ­re­tim oku­lu mü­dü­rü, ağa­be­yi ta­ra­fın­dan bı­çak­la öl­dü­rül­dü. Fe­ri­dun Ü. (48), or­tak ara­zi­le­ri­ne rı­za­sı dı­şın­da ev yap­tır­dı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği kar­de­şi Zon­gul­dak mer­ke­ze bağ­lı Gö­bü Kö­yü İl­köğ­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü 3 ço­cuk ba­ba­sı Re­fik Ü. (43) ile ev­le­ri­nin ya­kı­nın­da­ki tar­la­da tar­tış­tı. Çı­kan kav­ga­ya Fe­ri­dun Ü, üze­rin­de ta­şı­dı­ğı bı­çak­la kar­de­şi­ni 8 ye­rin­den ya­ra­la­dı. Jan­dar­ma­yı ara­yan ağa­bey göz al­tı­na alı­nır­ken, Re­fik Ü. kur­ta­rı­la­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT