BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Almanya’da mutfağında ölü geyik bulunan restoran kapatıldı

Almanya’da mutfağında ölü geyik bulunan restoran kapatıldı

Al­man­ya’nın Ham­burg şeh­rin­deki bir res­to­ran­da ö­lü ge­yik ol­du­ğu yö­nün­de­ki is­tih­ba­ra­tı de­ğer­len­di­ren sağ­lık yet­ki­li­le­ri­nin, res­to­ra­na bir mü­fet­tiş yol­la­dı­ğı ve mü­fet­ti­şin, mut­fak­ta ke­sil­mek­te o­lan bir ge­yik gör­dü­ğü be­lir­til­di.Al­man­ya’nın Ham­burg şeh­rin­deki bir res­to­ran­da ö­lü ge­yik ol­du­ğu yö­nün­de­ki is­tih­ba­ra­tı de­ğer­len­di­ren sağ­lık yet­ki­li­le­ri­nin, res­to­ra­na bir mü­fet­tiş yol­la­dı­ğı ve mü­fet­ti­şin, mut­fak­ta ke­sil­mek­te o­lan bir ge­yik gör­dü­ğü be­lir­til­di. Ge­yik e­ti­nin müş­te­ri­le­re su­nu­lup su­nul­ma­dı­ğı­nı bil­me­yen sağ­lık yet­ki­li­le­ri res­to­ra­nı ka­pat­tı­rır­ken, res­to­ra­nı a­ra­yan müş­te­ri­ler, te­le­sek­re­te­rin, “A­i­le­vi me­se­le­ler­den ö­tü­rü ka­pa­lı “ ce­va­bıy­la kar­şı­laş­tı. (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT