BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sinüziti bulunanlara motosiklet yasağı

Sinüziti bulunanlara motosiklet yasağı

Vi­et­nam’da sinüzitli sü­rü­cü­le­rin tra­fi­ğe çık­ma­sı­nın ya­sak­lan­ma­sı­na” iliş­kin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın tek­li­fi gün­de­mi meş­gul edi­yor.Vi­et­nam’da sinüzitli sü­rü­cü­le­rin tra­fi­ğe çık­ma­sı­nın ya­sak­lan­ma­sı­na” iliş­kin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın tek­li­fi gün­de­mi meş­gul edi­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, gö­ğüs öl­çü­sü 72 san­ti­met­re­den kü­çük ve si­nü­zi­ti ya da bü­yük ka­ra­ci­ğe­ri olan­la­rın mo­to­sik­let kul­lan­ma­sı­nın ya­sak­lan­ma­sı­nı istedi. Bakanlığın bu planı, fi­zik­sel ola­rak “ufak te­fek” olan Vi­et­nam hal­kı ta­ra­fın­dan “ko­mik” bu­lun­du. Vi­et­nam’ın 20 mil­yon mo­to­sik­let sü­rü­cü­sü­nü et­ki­le­ye­cek bu tek­lif, araç ya da kam­yon sü­rü­cü­le­ri­ni kap­sa­mı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91844
  % 0.23
 • 4.7862
  % -0.07
 • 5.5624
  % -0.35
 • 6.2367
  % -1.01
 • 188.307
  % -0.69
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT