BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğrenci kavgasına büyükler karıştı 1 kişi öldürüldü

Öğrenci kavgasına büyükler karıştı 1 kişi öldürüldü

İz­mir Çiğ­li’de “85. Yıl Cum­hu­ri­yet Ku­pa­sı” mü­sa­ba­ka­la­rı­nın ödül tö­re­ni­ne ka­tı­lan bir oku­lun öğ­ren­ci­le­ri, ser­vis­te “gü­rül­tü” se­be­biy­le tar­tış­tı.İz­mir Çiğ­li’de “85. Yıl Cum­hu­ri­yet Ku­pa­sı” mü­sa­ba­ka­la­rı­nın ödül tö­re­ni­ne ka­tı­lan bir oku­lun öğ­ren­ci­le­ri, ser­vis­te “gü­rül­tü” se­be­biy­le tar­tış­tı. Çiğ­li’de de de­vam eden tar­tış­ma­ya bir sü­re son­ra bü­yük­le­ri de da­hil ol­du. Kav­ga­da göğ­sün­den bı­çak­la­nan Düz­gün Ön­cü ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
 
 
 
 
 
 
 
KAPAT