BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NÖBETÇİ ECZANELER

NÖBETÇİ ECZANELER

AV­CI­LAR: Do­ruk Ec­za­ne­si 5930924 Te­pe­üs­tü Ec­za­ne­si 4231389 BAĞ­CI­LAR: Ka­ra­kaş Ec­za­ne­si 6340518 Üs­tün Ec­za­ne­si 6563213AV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Do­ruk Ec­za­ne­si 5930924 Te­pe­üs­tü Ec­za­ne­si 4231389 BAĞ­CI­LAR: Ka­ra­kaş Ec­za­ne­si 6340518 Üs­tün Ec­za­ne­si 6563213 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Eb­ru Ec­za­ne­si 5547728 Nus­ret Ec­za­ne­si 5058790 Cey­lan Ec­za­ne­si 5069615 No­bel Ec­za­ne­si 4423937 Ber­kay Ec­za­ne­si 6532533 BA­KIR­KÖY: De­mir­kan Ec­za­ne­si 4665294 Me­tin Ec­za­ne­si 5422651 Sa­dık Ah­met Ec­za­ne­si 5427780 Oral Ec­za­ne­si 5805911 Onur Ec­za­ne­si 5739811 BAY­RAM­PA­ŞA: Gül Ec­za­ne­si 5771030 Li­çi­na Ec­za­ne­si 4173383 BE­ŞİK­TAŞ: Zu­hal Ec­za­ne­si 2634261 Emek Ec­za­ne­si 2611092 Eliz Do­ra Ec­za­ne­si 3525545 Can Ec­za­ne­si 2617860 BE­YOĞ­LU: Nec­la Fi­li­be­li Ec­za­ne­si 2456440 Işık Ec­za­ne­si 2389720 Ye­ni Ec­za­ne 2204986 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Ma­vi Ec­za­ne­si 6695951 Sol­maz Ec­za­ne­si 8712033 Dün­ya Ec­za­ne­si 8556200 Mü­ge Ec­za­ne­si 6893000 Se­ma Ec­za­ne­si 8826926 Ay­lin Ec­za­ne­si 8631704 Te­pe­cik Ec­za­ne­si 8612566 Gü­ney Ec­za­ne­si 8767886 Bi­li­can Ec­za­ne­si 6995848 ÇA­TAL­CA: Ege Ec­za­ne­si 7893148 Şi­rin Ec­za­ne­si 7712149 EMİ­NÖ­NÜ: Gey­la­ni Ec­za­ne­si 5184494 ESEN­LER: Kı­vanç Ec­za­ne­si 4305283 Şü­kür Ec­za­ne­si 4875690 Ye­ni Sağ­lık Ec­za­ne­si 6113816 EYÜP: Ne­şe Ec­za­ne­si 5387951 El­çin Ec­za­ne­si 5633374 Kar­de­len Ec­za­ne­si 3603555 FA­TİH: İs­tan­bul Ec­za­ne­si 5860868 Mu­rat Ec­za­ne­si 5850548 Ni­hal Ec­za­ne­si 5296342 Şi­fa­nur Ec­za­ne­si 5211006 Ye­şil Do­ğa Ec­za­ne­si 5211282 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Pe­lin Ec­za­ne­si 4798221 Te­zel Ec­za­ne­si 5971091 De­niz Ec­za­ne­si 4191593 Çağ­lar Ec­za­ne­si 4184458 Me­li­ke Ec­za­ne­si 6676398 GÜN­GÖ­REN: Ser­pil Ec­za­ne­si 5393650 Umut Ec­za­ne­si 6447227 Ömer Ec­za­ne­si 5751834 KA­ĞIT­HA­NE: Lok­man Ec­za­ne­si 2224218 Tü­lin Ec­za­ne­si 2695154 Yi­ğit Ec­za­ne­si 2682786 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Şa­hin­te­pe Ec­za­ne­si 6481249 Şu­le Ec­za­ne­si 5482875 Ka­nar­ya Ec­za­ne­si 5990796 Mey­dan Ec­za­ne­si 4266579 Mer­can Ec­za­ne­si 6241610 SA­RI­YER: Emel Ec­za­ne­si 2623244 Ha­yat Ec­za­ne­si 2779109 Ata­lay Ec­za­ne­si 2420658 Sİ­LİV­Rİ: Gü­nay Ec­za­ne­si 7274828 Se­lim­pa­şa Ec­za­ne­si 7314337 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Ec­za­ne­si 2893188 Ay­tu Ec­za­ne­si 2119101 Ça­ğın Ec­za­ne­si 2323425 Şiş­li Ba­şak Ec­za­ne­si 2322672 ZEY­TİN­BUR­NU: Şey­ma Ec­za­ne­si 4162400 Ya­vuz Ec­za­ne­si 5476364 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da Ec­za­ne­si 3812112 Ye­ni Ec­za­ne­si 3823800 Halk Ec­za­ne­si 3518432 Kı­na­lı Ec­za­ne­si 3814151 BEY­KOZ: Çiğ­dem Ec­za­ne­si 3225511 Mer­kez Ec­za­ne­si 4654387 Mu­rat Ec­za­ne­si 4792590 KA­DI­KÖY: Bu­rak Ec­za­ne­si 3612410 Gü­zel Ec­za­ne­si 3849142 Be­rül Ec­za­ne­si 3561819 Dil­kum Ec­za­ne­si 3863934 Göz­te­pe Soy­lu Ec­za­ne­si 5661328 Sim Ec­za­ne­si 5507767 Tek­de­mir Ec­za­ne­si 5653561 Du­ru Ec­za­ne­si 3259554 Sıh­hat Ec­za­ne­si 3388495 Ye­ni Umut Ec­za­ne­si 4182866 Fa­tih Ec­za­ne­si 5740335 Flo­ra Ec­za­ne­si 5774218 KAR­TAL: Adil Ec­za­ne­si 3831422 Do­lu­nay Ec­za­ne­si 3530805 Ok­çu Ec­za­ne­si 3771307 Sa­man­dı­ra Ec­za­ne­si 3112023 Şen­tu­na Ec­za­ne­si 3775556 Ay­han Ec­za­ne­si 3533655 Na­moğ­lu Ec­za­ne­si 4753385 MAL­TE­PE: Züm­rü­tev­ler Ec­za­ne­si 4411418 İn­ci Ec­za­ne­si 3880932 Akas­ya Ec­za­ne­si 3054508 PEN­DİK: Sü­ha Ec­za­ne­si 3075565 Er­kut Ec­za­ne­si 3969237 Yıl­maz Ec­za­ne­si 4911497 SUL­TAN­BEY­Lİ: Tur­gut Re­is Ec­za­ne­si 3981377 Şİ­LE: Şi­fa Ec­za­ne­si 7218169 Gök­ko­yun Ec­za­ne­si 7113707 TUZ­LA: Ay­dın­lı Ec­za­ne­si 4945134 Ye­ni Şi­fa Ec­za­ne­si 3953277 Bi­zim Ec­za­ne­si 4236266 ÜM­RA­Nİ­YE: De­ve­li Ec­za­ne­si 4669364 Ma­ve­ra Ec­za­ne­si 6118873 Hu­zur Ec­za­ne­si 6218365 Kö­ker Ec­za­ne­si 6417406 Ya­şam Ec­za­ne­si 6321188 Esen Ec­za­ne­si 3352132 Ya­şam Ec­za­ne­si 3640402 ÜS­KÜ­DAR: Ki­raz Ec­za­ne­si 3186907 Kes­kin Ec­za­ne­si 4226333 Öz­ka­ya Ec­za­ne­si 3160473 Çam­lı­ca Ec­za­ne­si 3390669 Ço­moğ­lu Ec­za­ne­si 3914624 Öz­lem Şi­fa Ec­za­ne­si 5534444
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT