BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 350 bin YTL ve 50 bin $’la kaçırıldı

350 bin YTL ve 50 bin $’la kaçırıldı

Te­kir­dağ’ın Çor­lu il­çe­sin­de tül fab­ri­ka­sın­da ça­lı­şan bir ki­şi­nin, ban­ka­dan çek­ti­ği 350 bin YTL ve 50 bin do­lar ile bir­lik­te ka­çı­rıl­dı­ğı id­di­a edil­di.Te­kir­dağ’ın Çor­lu il­çe­sin­de tül fab­ri­ka­sın­da ça­lı­şan bir ki­şi­nin, ban­ka­dan çek­ti­ği 350 bin YTL ve 50 bin do­lar ile bir­lik­te ka­çı­rıl­dı­ğı id­di­a edil­di. İd­di­aya gö­re, pa­ra do­lu çan­ta ile ban­ka­dan çı­kan ve 34 BM 9038 pla­ka­lı oto­mo­bi­le yö­ne­len iki ki­şi, da­ha son­ra elin­de si­lah bu­lu­nan bir ki­şi ta­ra­fın­dan teh­dit edi­le­rek, oto­mo­bi­le bin­di­rip el­le­ri­ni ke­lep­çe­le­di. Eli si­lah­lı ki­şi, ıs­sız bir or­man­lık alan­da genç ka­dı­nı oto­mo­bil­de bı­ra­kıp, ya­nı­na Meh­met Mah­mut G’yi al­dık­tan son­ra baş­ka bir oto­mo­bil­le olay ye­rin­den kaç­tı. Bir sü­re son­ra ke­lep­çe­ler­den kur­tu­lan genç ka­dın, polisi arayarak olayı anlattı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT