BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şişli’de 3 katlı binada yangın

Şişli’de 3 katlı binada yangın

Şiş­li’de terk edil­miş bi­na­da çı­kan yan­gın­da bir ki­şi öl­dü.Şiş­li’de terk edil­miş bi­na­da çı­kan yan­gın­da bir ki­şi öl­dü. Kur­tu­luş Sa­vaş So­kak­ta, uçu­cu mad­de ba­ğım­lı­sı ço­cuk­la­rın kal­dı­ğı be­lir­ti­len 3 kat­lı bi­na­nın bi­rin­ci ka­tın­da he­nüz be­lir­le­ne­me­yen ne­den­le yan­gın çık­tı. Yan­gın, Be­yoğ­lu it­fa­iye ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu sön­dü­rül­dü. Ekip­ler, içe­ri­de bir ki­şi­nin ce­se­di­ni bul­du. Kim­li­ği he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bu ki­şi­nin, bi­na­da ka­lan ço­cuk­lar­dan bi­ri ola­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT