BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > CAN PAZARI

CAN PAZARI

Ga­zi­an­tep’te TIR ile yol­cu mi­ni­bü­sü­nün çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da 17 ki­şi ya­ra­lan­dı.> Ömer Yay­la - Or­han Çi­çek GA­Zİ­AN­TEP İHA Ga­zi­an­tep’te TIR ile yol­cu mi­ni­bü­sü­nün çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da 17 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ga­zi­an­tep Şan­lı­ur­fa oto­yo­lu Ni­zip gi­şe­le­ri çı­kı­şın­da mey­da­na ge­len ka­za­da, Tey­fik D. yö­ne­ti­min­de­ki TIR ile Der­viş S. ida­re­sin­de­ki yol­cu mi­ni­bü­sü çar­pış­tı. Ka­za­da mi­ni­büs­te bu­lu­nan 17 ki­şi çarp­ma­nın et­ki­siy­le yo­la sa­çıl­dı. Olay ye­ri­ne çok sa­yı­da am­bu­lans sevk edil­di. Ya­ra­lı­lar, Ni­zip Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. Du­ru­mu ağır olan 7 ki­şi Ga­zi­an­tep 25 Ara­lık Dev­let Has­ta­ne­si’ne nak­le­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT