BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kartal evinde vuruldu

Kartal evinde vuruldu

Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’nde oy­na­nan 3. haf­ta mü­ca­de­le­sin­de Be­şik­taş Co­la Tur­ka, ken­di evin­de OYAK Re­na­ult’ya 79-77 mağ­lup ol­du.Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’nde oy­na­nan 3. haf­ta mü­ca­de­le­sin­de Be­şik­taş Co­la Tur­ka, ken­di evin­de OYAK Re­na­ult’ya 79-77 mağ­lup ol­du. Kar­şı­laş­ma­nın ilk pe­ri­yo­du Be­şik­taş Co­la Tur­ka’nın 25-22’lik üs­tün­lü­ğü ile so­nuç­la­nır­ken, ikin­ci çey­rek­te oyu­nun kon­tro­lü­nü ele ge­çi­ren OYAK Re­na­ult, so­yun­ma oda­sı­na 49-42 ön­de git­ti. Üçün­cü bö­lüm­de ağır­lı­ğı­nı ko­yan Be­şik­taş, fi­nal pe­ri­yo­du­na 64-57 üs­tün gir­di. An­cak bu bö­lüm­de ra­ki­bi­nin ha­ta­la­rı­nı iyi de­ğer­len­di­ren ko­nuk ekip, sa­lon­dan 79-77 ga­lip ay­rıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT