BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAVRUPA YAKASI (0212) AV­CI­LAR: Bil­gem 4213435 Emel 5910952 BAĞ­CI­LAR: Can­sı­zoğ­lu 4629330 Si­te­ler Seç­kin 6515721 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Oya 4411796 Öz­nur 5756000 Abay 4420268 Mu­rat 6539626 Ne­şe 5512256 BA­KIR­KÖY: Gün­gör 5710637 Me­te 5721244 Por­ta­kal 5436995 Fi­liz 5791603 Bu­se 6633614 BAY­RAM­PA­ŞA: Kı­vıl­cım 5785311 BE­ŞİK­TAŞ: Ar­na­vut­köy 2635698 Öz­den 2670023 Özalp 3511116 Yağ­mur 2367061 BE­YOĞ­LU: Enes 2921547 Kar­deş 2530148 Mert 2568720 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Se­lin 6693040 Ya­se­min 8529940 As­lı 8802013 Yon­ca 6890747 Ye­ni Ec­za­ne 8822515 Söz­men 8640889 Çı­nar 8590710 Gü­ney 8767886 Or­hun 6904661 ÇA­TAL­CA: Ye­ni Ec­za­ne 7891129 Şi­rin 7712149 EMİ­NÖ­NÜ: Si­na 5171752 ESEN­LER: Ulu 6299639 Se­rap 5085858 EYÜP: Öz­lem 6170056 Üm­ran 5633406 FA­TİH: Ak­sa­ray 5301591 Hü­se­yin Av­ni 5892295 Mer­ve­can 5844242 Edir­ne­ka­pı 5233120 Zey­tin­da­lı 5348651 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Bos­na 5386783 Şe­re­foğ­lu 5380934 Ha­yat 5978537 Ba­rış 4195750 Tü­lay 6147097 Me­li­ke 6676398 GÜN­GÖ­REN: Bu­rak 4612049 Na­di­rem 5050272 Oya 5752986 Uhud 4823747 KA­ĞIT­HA­NE: Ko­dan 3204525 Mu­rat 2817388 Mu­kad­der 2646905 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Ya­ka­moz 6877533 Dinç­ler 4877489 Şu­le 5482875 Atil­la 4240497 Ye­ni Sağ­lık 5413907 Al­tan 6961251 SA­RI­YER: Der­bent 3282718 Di­yar 2773757 De­de­oğ­lu 2712278 Sİ­LİV­Rİ: İl­ker 7273996 Se­lim­pa­şa 7314337 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Et­fal 2890562 Ak­soy 2723172 Fe­ri­köy Şi­fa 2304003 Ye­ni Al­tuğ 2462785 ZEY­TİN­BUR­NU: Alaş 6646969 Dam­la 5460818 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Bü­yü­ka­da 3826756 Hey­be­li­ada 3518415 Kı­na­lı 3814151 BEY­KOZ: Ase­na 3313296 Çu­buk­lu 3311724 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Ba­tu­han 4102301 Mi­ne 3727480 Alp 4457717 Ay­şe­gül 3554403 Ma­rin 4188614 Özer 3383573 Ye­ni Der­man 3555303 Işık 4188581 Ko­şu­yo­lu Sağ­lık 3391342 Ta­ner 4189486 Gon­ca 4694195 Ye­di­te­pe 5762430 KAR­TAL: Ala­ça­yır 3067107 Ve­fa 5171472 Ekin 3773110 Nu­ral 5611362 Şen­tu­na 3775556 Ay­han 3533655 Pe­lin 4525344 MAL­TE­PE: Ör­nek 5890498 Ha­san Cey­han 3666511 Gü­ler 3999742 PEN­DİK: Di­lek 3781499 Se­zer 4934200 Ya­şam 5971882 Yıl­maz 4911497 SUL­TAN­BEY­Lİ: Sa­bır 3980674 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 İpek 7103040 TUZ­LA: Sev­gim 4462666 Bur­cu 4235620 ÜM­RA­Nİ­YE: Çam­lık 3657521 Meh­tap 6125151 Bü­yük 5276847 Ha­yat 6415533 Ga­lip 6323239 Sağ­lık 3284696 Atınç 4713736 ÜS­KÜ­DAR: Kuz­gun­cuk 5538758 Çen­gel­köy 3215194 Emin­ler 4439998 Işı­lay 5533422 Mar­ma­ra Er­de­ner 4749959 Yıl­dız 5321188
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT