BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kapkaççıları iki kız kardeş yakalattı

Kapkaççıları iki kız kardeş yakalattı

An­tal­ya’da Işık­lar Cad­de­si’nde eşiy­le yü­rü­yen Fran­sız tu­rist Chan­tal Ma­ri­ani Rou­xi’nin kol­ye­si­nin kap­kaç yön­te­miy­le ça­lın­dı­ğı­nı gö­ren kız kar­deş­ler G.K. ve D.K, po­li­se ih­bar­da bu­lu­na­rak, ko­şa­rak kaç­ma­ya ça­lı­şan zan­lı­la­rı uzak­tan ta­kip et­ti.An­tal­ya’da Işık­lar Cad­de­si’nde eşiy­le yü­rü­yen Fran­sız tu­rist Chan­tal Ma­ri­ani Rou­xi’nin kol­ye­si­nin kap­kaç yön­te­miy­le ça­lın­dı­ğı­nı gö­ren kız kar­deş­ler G.K. ve D.K, po­li­se ih­bar­da bu­lu­na­rak, ko­şa­rak kaç­ma­ya ça­lı­şan zan­lı­la­rı uzak­tan ta­kip et­ti. Zan­lı­la­rın kaç­tık­la­rı is­ti­ka­me­ti sü­rek­li ola­rak cep te­le­fo­nun­dan po­li­se ta­rif eden G.K. ile D.K, Ce­be­soy Cad­de­si’nde halk oto­bü­sü­ne bin­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Oto­bü­se kı­sa sü­re­de ula­şan po­lis, zan­lı­la­rı ya­ka­la­dı. Zan­lı­la­rın çal­dık­la­rı pa­ra ve ziy­net eş­ya­sı, otur­duk­la­rı kol­tu­ğun al­tın­da bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT