BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 249 uluslararası anlaşma bekliyor

249 uluslararası anlaşma bekliyor

TBMM Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı AK Par­tili Mu­rat Mer­can, çok sa­yı­da ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­nın onay bek­le­di­ği­ni söy­le­di.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA TBMM Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı AK Par­tili Mu­rat Mer­can, çok sa­yı­da ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­nın onay bek­le­di­ği­ni söy­le­di. Ge­nel Ku­rul’da söz alan Mer­can; “Ulus­la­ra­ra­sı se­ya­hat­ler­de, o ül­key­le il­gi­li an­laş­ma onay­lan­ma­mış­sa zor du­rum­da ka­la­bi­li­yo­ruz. Onay­lan­ma­yı bek­le­yen 249 an­laş­ma var. Bun­la­rı hız­lı bir şe­kil­de ge­çi­re­lim, ak­si hal­de ima­jımız olumsuz etkilenir” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT