BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Az uy­ku kan­ser ­ris­ki­ni ar­tı­rı­yor

Az uy­ku kan­ser ­ris­ki­ni ar­tı­rı­yor

Ja­pon­ya’da­ki To­ho­ku Ü­ni­ver­si­te­si Tıp Yük­sek O­ku­lu a­raş­tır­ma­cı­la­rı, ge­ce­le­ri 6 sa­at­ten da­ha az u­yu­yan­la­rın, 7 sa­at u­yu­yan­la­ra gö­re gö­ğüs kan­se­ri ol­ma ris­ki­nin yüz­de 62 da­ha faz­la ol­du­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­dı.Ja­pon­ya’da­ki To­ho­ku Ü­ni­ver­si­te­si Tıp Yük­sek O­ku­lu a­raş­tır­ma­cı­la­rı, ge­ce­le­ri 6 sa­at­ten da­ha az u­yu­yan­la­rın, 7 sa­at u­yu­yan­la­ra gö­re gö­ğüs kan­se­ri ol­ma ris­ki­nin yüz­de 62 da­ha faz­la ol­du­ğu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. A­raş­tır­ma­cı­lar, me­la­to­nin hor­mo­nu­nun uy­ku bo­yun­ca kan­ser hüc­re­si ço­ğal­ma hı­zı­nı ar­tı­ran öst­ro­jen hor­mo­nu­nu bas­tır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu se­bep­le uy­ku bo­zuk­lu­ğu­nun kan­ser ris­ki­ni art­tır­dı­ğı­nı i­fa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT