BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İl Ge­nel Mec­li­si’n­de en­cü­men se­çi­mi

İl Ge­nel Mec­li­si’n­de en­cü­men se­çi­mi

İs­tan­bul İl Ge­nel Mec­li­si’nin 2008 Ka­sım a­yı top­lan­tı­la­rı­nın ilk o­tu­ru­mun­da En­cü­men se­çi­mi ya­pıl­dı.İs­tan­bul İl Ge­nel Mec­li­si’nin 2008 Ka­sım a­yı top­lan­tı­la­rı­nın ilk o­tu­ru­mun­da En­cü­men se­çi­mi ya­pıl­dı. İl Ge­nel Mec­li­si Baş­ka­nı Ha­san Bü­yük­de­de’nin yö­net­ti­ği o­tu­rum­da, a­day­la­rın i­sim­le­ri­nin ka­pa­lı zarf u­su­lü ve­ril­di­ği oy­la­ma ger­çek­leş­ti­ril­di. Oy­la­ma­da İs­ma­il Ek­şi, Sey­fet­tin Di­la­ver, Ta­ner Dur­sun, Ze­ke­ri­ya Ka­an ve Da­vut Baş se­çil­di. Ka­sım a­yı bo­yun­ca sü­re­cek İl Ge­nel Mec­li­si Top­lan­tı­sı’nın ilk 10 gün­lük gün­de­min­de, Tu­rizm Ko­mis­yo­nun­ca Mec­li­sin o­na­yı­na su­nu­lan, Sul­ta­nah­met mey­da­nı­nın t­ra­fik i­le il­gi­li kul­la­nı­mı­nın dü­zen­len­me­si­ne i­liş­kin ra­por yer a­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT