BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEV BAY­RA­ĞA 6 Kİ­Şİ­LİK EKİP!

DEV BAY­RA­ĞA 6 Kİ­Şİ­LİK EKİP!

Ça­nak­ka­le’nin Ge­li­bo­lu il­çe­sin­de 55 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki bay­rak di­re­ği üze­rin­de dal­ga­la­nan 150 met­re­ka­re­lik dev Türk bay­ra­ğı, Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı ve Mar­ma­ra De­ni­zi’nin gi­ri­şin­den gö­rü­le­bi­li­yor.Ça­nak­ka­le’nin Ge­li­bo­lu il­çe­sin­de 55 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki bay­rak di­re­ği üze­rin­de dal­ga­la­nan 150 met­re­ka­re­lik dev Türk bay­ra­ğı, Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı ve Mar­ma­ra De­ni­zi’nin gi­ri­şin­den gö­rü­le­bi­li­yor. Yet­ki­li­ler, kış ay­la­rın­da ar­tan rüz­gar ve yağ­mur do­la­yı­sıy­la bay­ra­ğın za­rar gör­me­me­si için top­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Dev bay­ra­ğın ye­re in­di­ril­me­si ve top­lan­ma­sın­da 6 ki­şi­lik it­fa­iye eki­bi gö­rev ya­pı­yor. Kı­şın res­mi ve özel gün­ler­de gön­de­re çe­ki­li­yor” de­di. İs­met Öz­gan ÇA­NAK­KA­LE İHA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT