BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Am­ca ka­ti­li­ne 25 yıl ha­pis

Am­ca ka­ti­li­ne 25 yıl ha­pis

Kon­ya’da am­ca­sı­nı öl­dür­dü­ğü id­di­a edi­len ka­til zan­lı­sı, ‘ka­zay­la öl­dür­düm’ de­me­si­ne rağ­men 25 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.> Ha­lil İb­ra­him Var­lı KON­YA İHA Kon­ya’da am­ca­sı­nı öl­dür­dü­ğü id­di­a edi­len ka­til zan­lı­sı, ‘ka­zay­la öl­dür­düm’ de­me­si­ne rağ­men 25 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Da­va­da, bir tar­tış­ma­da Ca­fer Nur’u bı­çak­la­yıp ölü­mü­ne se­bep olan sa­nık Saf­fet Nur ola­yın ka­za ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, piş­man ol­du­ğu­nu söy­le­di. An­cak mah­ke­me he­ye­ti bü­tün de­lil­le­rin sa­bit ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek Nur’a ön­ce mü­eb­bet son­ra da iyi ha­lin­den do­la­yı 25 yıl ha­pis ce­za­sı ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT